Безплатна електронна библиотека

Софийски районен съд. Решения по административно-наказателни дела - Калин Калпакчиев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,58
ISBN: 14337
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Калин Калпакчиев

Можете да изтеглите книгата Софийски районен съд. Решения по административно-наказателни дела във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Наказателната колегия на Софийския районен съд за първи път в историята на българската съдебна система публикува влезли в сила решения по административнонаказателни дела.Сборникът съдържа 163 решения по отделни закони, които регулират важни обществени отношения - Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закона за туризма, Закона за движението по пътищата, Валутния закон, Закона за хазарта, Закона за радиото и телевизията, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за акцизите, Закона за данъка върху добавената стойност и др. Разгледани са казуси по наказателни постановления,издадени от различни държавни институции.Съставителите на сборника - съдиите Мирослава Тодорова, Владимир Астарджиев и Калин Калпакчиев посочват, че в работата си районните съдии се сблъскват със сериозен проблем - процедурата по обжалването на постановените съдебни решения по административнонаказателните дела приключва на ниво окръжни съдилища, поради което районните съдии нямат възможност да съпоставят работата си с тази на колегите си от другите районни съдилища в страната. Този проблем стои с още по-голяма сила пред държавната администрация, която има правомощия да издава наказателни постановления, както и пред гражданите, които ги обжалват, защото те непрекъснато се сблъскват с противоречива съдебна практика по административнонаказателните дела. Издаването на книга с първоинстанционни съдебни актове, които проследяват начина и същността на държавната намеса в обществените отношения по горепосочените закони, със сигурност ще бъде полезна за представителите на правната доктрина и практика, за студентите по право, и за всеки, който се интересува от защитата на своите права пред съда.

...НИСТРАТИВЕН СЪД-СОФИЯ ОБЛАСТ ... АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ОБЛАСТ - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ... ... данъци на територията на община Челопеч,приета с Решение № 23 по протокол 4/30.01/2008 на ... Образувано е по касационна жалба на В. Г. Д. и И. Б. Д. с пълномощник адв. Л, както и по касационна жалба на „Р" Е. срещу решение от 16.02.2009г по г ... СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ... . срещу решение от 16.02.2009г по гр.дело № 3862/2005г. на Софийски градски съд . Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ. За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02 ... в Панагюрския районен съд са образувани общо 1191 дела, от които 907 - граждански и 284 - наказателни , или с 376 дела по -малко в сравнение с предходната 2011 г., когато са били В портала имате възможност да прегледате електронните копия на Вашите съдебни дела, включително и да копирате различни документи, съдържащи се във Вашето дело. Електронни съдебни дела. В портала за електронни съдебни дела с помощта на потребителско име и парола, предоставени Ви от съответния съд, имате възможност да влезете и да видите движението по Вашето дело. Годишно в него постъпват и се приключват по над 100000 дела. Въпреки голямата си натовареност, а може би и зареди нея, Софийски районен съд е една динамична и жизнена съдебна институция, която ... административно наказателни дела. За завеждане на дело/ гражданско, търговско, трудово/ е необходимо: Да се свържете с адвокат Стефка Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или и-мейл ... 22-23 юни 2017 Обучение „Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и търговски дела - Регламент 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по ......