Безплатна електронна библиотека

Особени залози и други обезпечения 2018

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,85
ISBN: 9786192260224
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози.С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търговското корабоплаване и Закона за гражданското въздухоплаване и с помощта на анотиращите бележки към тях читателят може да получи обща представа за системата на обезпеченията в българското право. Предвид спецификата и разпокъсаността на уредбата извлеченията не са изчерпателни, но дават възможност за съпоставка и разграничаване на различните институти с обезпечителна функция.В пълен текст са включени Законът за договорите за финансово обезпечение и Наредбата за дейността на заложните къщи, регулираща условията и реда за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.Поместени са и диспозитивите на тълкувателни решения по прилагането на разпоредби на Закона за особените залози.

... че кр. да има право при ... ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА И ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА ... ... Особени залози и други обезпечения 2 06 С03 8. издание към 20 януари 2020 г. Издателство: Сиби Обхванати и систематизирани са всички видове обезпечения, уредени в различни нормативни актове: Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за особените залози, Закона ... 7. издание към 15 септе ... 32. РЕАЛНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ Залог. Особени залози. Ипотека ... ... ... 7. издание към 15 септември 2017 г. В сборника е представена уредбата на особените залози - видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози и ... Особени залози и други обезпечения 2020 ... Тълкувателно решение № 1/21.06.2018 г. по тълк.д. № 1/2016 г. на ВКС, ОСНГТК. ... Особени залози и други обезпечения 2020 Особени залози и други обезпечения 2 06 С03 8. издание към 20 януари 2020 г. В сборника е представена уредбата на особените залози - видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество ... Някои особени залози, обаче, не се вписват само в ЦРОЗ. ... особен залог има допълнителен характер спрямо други по-надеждни обезпечения, които съответният длъжник е учредил. ... като анализ и ... Особени залози и други обезпечения 2020 ... Тълкувателно решение № 1/21.06.2018 г. по тълк.д. № 1/2016 г. на ВКС, ОСНГТК. ... Особени залози и други обезпечения 2020 Особени залози и други обезпечения. Източник: Изд. "Сиби" 12.01.2017 0 . Снимка: Изд. "Сиби" Издателство "Сиби" пусна от печат ново издание на сборника "Особени залози и други обезпечения". В сборника ... Особени залози и други обезпечения сега с 15% от...