Безплатна електронна библиотека

СЪПОСТАВКА НА МОЙСЕЕВИЯ ЗАКОН И РИМСКИТЕ ЗАКОНИCOLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM - Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова,Теодор Пиперков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,23
ISBN: 978-954-730-605-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова,Теодор Пиперков

Можете да изтеглите книгата СЪПОСТАВКА НА МОЙСЕЕВИЯ ЗАКОН И РИМСКИТЕ ЗАКОНИCOLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Ръкописите съсзаглавие „Lex Dei quam praecepit dominus ad Moysen“ („Закон божи, който богпредаде на Мойсей“), открити през ІХ-ХІ в., не престават да бъдат обект наинтерес за историци, юристи, филолози, теолози и пр. В допълнение към теориитеза неавтентичността на заглавието на текста, в който са представени паралелнинорми от Мойсеевите и римските закони, е и назоваването му през ХVІ в. като„Collatio legum Mosaicarum et Romanarum“ (Съпоставка на Мойсеевите и римскитезакони). Collatio е нетрадиционен и уникален за епохата си сравнителноправенопус. Древният автор е дал пример за отношение към различните правни култури инароди и за търсене на единството на човешката цивилизация в спазването науниверсални закони. Книгата съдържа латинския текст на този извор на правотос редактиран и анотиран превод на български, изложение по въпроси, свързани сръкописите, тяхното авторство, период и цели на създаване, предназначение и пр.Представени са основните мнения и хипотези, както и библиография за самияизточник, за римското и еврейското право през Късната античност и Раннотосредновековие.

...обект на интерес за историци, юристи, филолози, теолози и пр ... DOC law.nbu.bg ... . Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони collatio legum mosaicarum et romanarum. През 2009 г. по проект за научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски" преподавателите по римско право проф. Заглавие: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони ... Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони | Ozone.bg ... . Заглавие: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM. Ръкописите със заглавие „Lex Dei quam praecepit dominus ad Moysen" („Закон божи, който бог предаде на Мойсей"), открити през ... СЪПОСТАВКА НА МОЙСЕЕВИЯ ЗАКОН И РИМСКИТЕ ЗАКОНИ collatio legum mosaicarum et romanarum Издателство: Сиби Автор: Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова, Теодор Пиперков Изборите за Четиридесет и първото народно събрание на Република България са насрочени с Указ n 110 от 28 април 2009 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр.33 от 30 април 2009 г.). Б 5889 Заглавие: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM. Ръкописите със заглавие „Lex Dei quam praecepit dominus ad Moysen" („Закон божи, който бог предаде на Мойсей"), открити през ... 2 i. Обща характеристика на дисертационния труд 1. Обем и структура на дисертационния труд Настоящият дисертационен труд е в обем от 294 страници във формат А4 или 408 Костова, М. Новкиришка-Стоянова, Т. Пиперков, Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони: Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (Сиби, София 2009) 85. И. Базанов, Курс по римско право, т. I (Университетска ... Ние сме събрани данни за повече от 465,080 думи. Nauka.produkti.sofia.point.bg сайт е намерено в резултатите от търсенето 22 пъти. за 20 ключови думи (за някои заявки за търсене, има две или повече връзки, който сочи към сайта). Societé Internationale del'Histoire des Droits de l'Antiquité (SIHDA) Участие в национални и международни проекти: 2008 СУ- Превод и коментар на COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANA...