Безплатна електронна библиотека

Наръчник на кмета и счетоводителя на общината и кметството 2009

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,23
ISBN: 49300
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...нася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл ... Решение по Административно дело 285/2016г. ... . 54, ал. 2 от ЗДМТ ... 46 от 48 взети решения е изпълнила общинска администрация през първото полугодие на 2019 година. Това се посочва в отчета на кмета на общината Ангел Папазов, който се прави в изпълнение по Закона за местното ... Измененията и допълненията на данъчното законода ... PDF НАРЕДБА За опазване на обществения ред и околната среда на ... ... . Това се посочва в отчета на кмета на общината Ангел Папазов, който се прави в изпълнение по Закона за местното ... Измененията и допълненията на данъчното законодателство се основават на европейски директиви и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС). Основните промени са коментирани по-долу. на територията на общината. По данни на Общинска служба „Земеделие" 4 ферми са І-ва категория, 3 са ІІ-ра категория и 212 са ІІІ категория. • През 2010 година е открит цех за преработка на месо в с. Чл.9./1/ Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината. /2/ Местните такси се събират от общинската администрация. на кмета на община Монтана. ... Не са спазени изискванията на т.23 от раздел ІІ на ДДС № 7/24.06.2009 год., тъй като програмният продукт не отделя лихвите от основния вид ... общината и други бюджетни ... РЕШЕНИЕ № 192 гр.Перник, 22.07.2009 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Перник, в публично заседание на втори юли две хиляди и девета година, в състав: и в съдебно заседание от 09.03.2015г. е формулиран и уточнен петитума на молбата, а именно - неизвършване на административна услуга от страна на кмета на Община Червен бряг, представляваща ... Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на общината. 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: Минимална образователна степен - професионален бакалавър. Държи го комшията и много близък приятел на кмета - Юсеин Алишков. В града никой не знае кафето продадено ли е и за колко.

3. Бившият хотел в Якоруда, собственост на общината, сега е ... На местните избори през 2003 г. става кмет на село Калугерово и се оказва един от най-влиятелните управници на селото, тъй като не само успява да допринесе за развитието му, а и го превръща в ... Одобряване на проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ: 1. Заявление по образец 2. Копие от документ за собственост 3....