Безплатна електронна библиотека

Юридически съвети по прекратяване на трудовите договори - Стефанка Симеонова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,27
ISBN: 9789542805335
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стефанка Симеонова

Стефанка Симеонова книги Юридически съвети по прекратяване на трудовите договори epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Настоящото издание има за задача да разгледа основанията за прекратяване на трудовите отношения, установени в Кодекса на труда и спецификите им по отношение на работещите в сферата на образованието. Материята е представена по лесен за възприемане, синтезиран и практически приложим начин, като акцентът е поставен върху най-съществените моменти, за да се следват стъпка по стъпка инструкциите по съответната тема и да се получи желаният резултат. В изданието са приложени и образци на актовете на работодателя по представените теми.

...те Вашата книга сега! Е-книги · Е-четци · Подаръци · Е-списания · За книгите и хората · Ваучери за подаръци Стилове: Художествена Литература, Енциклопедии, Езотерика ... Юридически съвети по прекратяване на трудовите договори ... ... Правната уредба на този вид трудови договори е упомената в чл. 114а от Кодекса на труда и в Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а ... При прекратяване на трудовия дого ... 《Юридически съвети по прекратяване на трудовите договори ... ... . 114а от Кодекса на труда и в Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а ... При прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие обезщетението е минималното - от 4 месеца. Но при прекратяване на договора по чл. 331 КТ се прилагат общите правила. Прекратяване по взаимно съгласие - чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ ... Подобно на гореописаните срочни трудови договори, тук отново става въпрос за специфичен вид срочен трудов договор - а именно ... Прекратяване разваляне договор. Разваляне договор по съдебен ред. Адвокат разваляне на договори. Прекратяване на договор - адвокатска помощ Юридически съвети по прекратяване на трудовите договори Стефанка Симеонова Настоящото издание има за цел да разгледа основанията за прекратяване на трудовите отношения, установени в Кодекса на труда и спецификите ... Следващото основание за прекратяване на трудовия договор е по т. 5 на чл. 325 КТ -със завръщане на замествания на работа -то се отнася само за срочния трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1 ... Правилно прекратяване на трудови договори - решения и съвети от експерти ... научете в най-новото ни издание "Правилно прекратяване на трудови договори". ... Предложение за прекратяване по чл ... Българското законодателство познава множество основания за прекратяване на трудовото правоотношение (ТПО) в зависимост по чия инициатива се извършва прекратяването и от вида на трудовите договори. I.Уводни бележки Основанията за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя са посочени в чл. 328, ал. 1, т. 1 - 12 и ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/. Те представляват определени от закона юридически факти ... Обосновка за прекратяване на втори трудов договор Прекратяване на трудов договор по желание на служител по чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ Прекратяване поради забавяне на заплатите Трудов договор за заместване на отсъстващ от работа работник или служител Трудовият договор е основание за възникване на едно трудово правоотношение. По силата на този договор едно физическо лице се задължава да ... Обратно, в Решение № 847 от 14.01.2011 г. на ВКС по гражд. д. № 1558/2009 г., iv г.о. е изследвана базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ (т.нар. благодарствено плащане при прекратяване на ... В Правилно прекратяване на трудови договори Ви очакват решенията на казусите: Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 2 за напускащ пенсионер, получил обезщетение по чл. 222, ал. 3...