Безплатна електронна библиотека

Защита на конкуренцията - Защита на конкуренцията

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,33
ISBN: 978-954-730-673-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Защита на конкуренцията

Насладете се да четете Защита на конкуренцията Защита на конкуренцията epub книги безплатно

Описание:

В сборника епоместен Законът за защита на конкуренцията, който урежда забраните срещуопределени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата смонополно или господстващо положение, критериите за концентрация междупредприятия и нелоялна конкуренция, производството и правомощията на Комисиятаза защита на конкуренцията.Поместено е релевантното извлечение от Договораза функционирането на Европейския съюз и регламентите, към които законътпрепраща - Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилатаза конкуренция и Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета относно контрола върхуконцентрациите между предприятия. Поместено е информационно приложение съссистематичен списък на основните актове на правото на ЕС в областта на защитатана конкуренцията.

... при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия ... Комисия за защита на конкуренцията постанови решение | Speedy ... ... Органът, който осъществява контрол върху тези отношения е Комисията за защита на конкуренцията, която се избира от Народното събрание и не е в системата на административни органи ... koparanov competition blog е блог, посветен на правото на защита на конкуренцията, новостите в негов ... PDF ЗАКОН за защита на конкуренцията ... ... koparanov competition blog е блог, посветен на правото на защита на конкуренцията, новостите в неговото развитие, както и прилагането му в България, но също така в Европа и в целия свят. Комисия за защита на конкуренцията постанови решение. 05.10.2018. С настоящето уведомяваме, че Комисия за защита на конкуренцията постанови решение, с което разреши концентрация между предприятията, която ще се ... Комисия за защита на конкуренцията | Комисия - София, бул. Витоша №18, КОМИСИЯТА е оправомощена да прилага Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Преглед на политиката на ЕС в областта на конкуренцията, двустранни споразумения, прояви и публикации по темата, достъп до информация за текущи дела в областта на конкуренцията. за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че три дружества са се наговорили да кандидатстват за обществена ... поръчка в полза на едното от тях ... печатни ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. Комисията за защита на конкуренцията наблюдава пазара на търговия на дребно с автомобилни горива ... Нашите експерти в сферата на антитръстовото законодателство и правилата за защита на конкуренцията ще ви предоставят стратегически и ефективни правни съвети в процеса на водене на ... КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЕИК: 000698612 Адрес: София 1000 бул. Витоша 18 Телефон: 02/9356 113 www.cpc.bg. Длъжностно лице по защита на личните данни - КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ... 2. Източници на Конкурентно право. Приложно поле на Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ - субекти на конкурентното право, териториално действие. 3. Компетентни органи по прилагане на ЗЗК. 4. Закон за защита на конкуренцията. 2. Договор за функционирането на Европейския съюз (извлечение) 3. Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16.12.2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция ... "Правен режим на защита на конкуренцията в ЕС. Антикартелно право" е първото цялостно изследване на български език на забраната, съдържаща се в чл. 101 ДФЕС. Трудът представя по един достъпен, но задълбочен и аналитичен ... Закона за защита на конкуренцията изисква преди сливането да бъде извършено, да се сезира Комисията за защита на конкуренцията, ако дружествата, които участват в сливането, са имали общ оборот от повече от 25 милиона ... Според надзорниците има опасност от монопол на пазара Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) забрани придобиването на контрол от страна на „Инерком България" ЕАД върху „ЧЕЗ България" ЕАД, „ЧЕЗ ... ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. ДЪРЖАВНИ П...