Безплатна електронна библиотека

Приложна психотерапия Т.1 - Петър Иванов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,4
ISBN: 9789549664089
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Петър Иванов

Най-добрият Приложна психотерапия Т.1 pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата е първи том на единственото в България пълно енциклопедично ръководство по приложна психотерапия.Представлява Обща психотерапия и съдържа психодиагностика, методика на психоконсултациите и психокорекциите.Представя основните направления, школи и разновидности на психотерапията и описва психотерапевтичния процес и най-ползваните методи за лечение на психични страдания, отчитайки обстоятелствата у нас.Книгата е предназначена за широка читателска публика, интересуваща се по различни поводи от психологията, психопатологията и психотерапията.Може да бъде използвана като справочник и като методически съветник в психотерапевтичната практика.Би могла да служи и като учебник по психотерапия за студенти и курсисти.

...я устав е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието, а по чл ... Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ... .9 ал.2 т.12 и т.13 с обикновено мнозинство от присъстващите членове на ... Контакти Учебна дейност Академичен състав Научна дейност Учебници Публикации Монографии Дисертации Контакти e-mail : [email protected] Телефон : Учебна дейност 1.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИП ... 《Приложна психоанализа Т.2: Методология》| Петър Иванов ... ... [email protected] Телефон : Учебна дейност 1.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЗДРАВНО ... (4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Здравните консултации по ал. 1, т. 1 могат да се осъществяват само в оптика, която има сключен договор с лекар с призната специалност по очни болести. 1104 . КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА. ЗАПОВЕД № 844 от 19 септември 2016 г. провеждане на психотерапия - индивидуална, фамилна или групова; ... т. 1, и със свидетелство за професионална квалификация - за лицата по чл. 3, т. ... както и в приложна среда като болници и клиники. Алдомировци въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници от 9.04.2015 г., издаден от ОСЗГ ... На задължително настаняване и лечение подлежат лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2, които поради заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за ... (4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Здравните консултации по ал. 1, т. 1 могат да се осъществяват само в оптика, която има сключен договор с лекар с призната специалност по очни болести. Антология на хумор за деца. Т. 1. (2002). Съставител заедно с В. Чернокожев на "Антология на българския смях" (1995), "Българска литературна критика. Т. 1." (2000), Змей Горянин. начало; за нас Живко Стоилов Образование: „Биология" /ПУ 1996/ със специализации по „Педагогика" и „Приложна психология, невропсихология и психотерапия". "Веданта философия" във Веданта академия в Индия, Малавли ... Приложна психология 2. Консултативна психология ... Към психотерапия на хистерията / Зигмунд Фройд, Йозеф Бройер. - София : Критика и хуманизъм ; Стигмати, 2016. - 184 с. ; 20 см ... Т. 1 - / Станчо Станчев ... Т.1" от Георги Константинов и Божанка Константинова] - Българистика и българисти, 1997, 3, 44-45. 5. Фрагментарен послепис подир фрагментите на Георги Марковски. В чл. 56, т. 1 се правят следните допълнения: 1. След думите „предавания за тях" се поставя запетая и се добавя "както и преди 22 часа; "Комисията приема по принцип предложението....