Безплатна електронна библиотека

Ръководство по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС + CD - Колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,16
ISBN: 9789543770120
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Всички Колектив книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В изданието съставителите представят Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". При подготовката и подбора на материалите, екипът се е ръководил от необходимостта бъдещите бенефициенти да получат пълна, точна и систематизирана информация за приоритетите за финансиране, процедурите и начините за усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС, за да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.В първата част от книгата са представени основните теми на Структурните фондове и на Оперативната програма.Втората част представлява самата Оперативна програма в нейния окончателен вариант.Третата част включва Регламент 1081/2006 на Европейския парламент и Регламент 1083/2006 на Европейската комисия, които имат пряко отношение към Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".Четвъртата част представя Постановление 180 на МС от 27.07.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.В пета част са представени източниците на информация.Към книгата има приложен диск, който включва 70 допълващи документа.

...очена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Схема BG051PO001-3 ... Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 ... ... .1.07 „ Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията Средствата за преодоляване на негативите от световната криза, предвидени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" от началото на 2009 г., вече възлизат на 373 милиона лева. - осигуряване на по-добър достъп до пазара на труда, ... Оперативна програма „Региони в растеж" и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-202 ... Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 ... ... ., вече възлизат на 373 милиона лева. - осигуряване на по-добър достъп до пазара на труда, ... Оперативна програма „Региони в растеж" и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 22 . Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 ... т.2 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за доказване на ... Изпълнителите не са партньори и са обект на избор по реда на ПМС №118 ... 1 Оперативна програма "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г.МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА...