Безплатна електронна библиотека

Биологични активи - Теодора Рупска

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,48
ISBN: 978954464169-6
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Теодора Рупска

Най-добрият Биологични активи pdf, който ще намерите тук

Описание:

С настоящето издание ние правим опит да дадем решение на част от проблемите по отношение на счетоводното отчитане на биологичните активи – текущи и нетекущи в съответствие с изискванията на Счетоводен стандарт (СС) 41 – Селско стопанство от Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Стриктно ще се стараем да спазваме и утвърдената счетоводната методология. Тъй като в по-голямата си част предприятията занимаващи се с агробизнес са именно малки и средни, те трябва да съставят своите финансови отчети именно в съответствие с постановките на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Освен това, съществуват и редица средни предприятия, които не са с основен предмет на дейност селско стопанство, но притежават и съответно отчитат счетоводно биологични активи – такива са различни винарски изби, месопреработвателни предприятия, предприятия за преработка на плодове, за търговия с цветя и други. За всички тях това издание ще представлява интерес. В изложението са разработени множество практически примери, със съответните счетоводни решения, с които се постига по-голяма яснота при изясняването на теоретико практически представените проблеми.Въпросите за счетоводното отчитане на биологичните активи са интересни и доста проблемни за голяма част от практикуващите счетоводители. Част от проблемите са обективни, съществуват от доста време, но все още не са намерили напълно своето методологически обосновано решение. Други възникват във връзка с изискването за оценяването на тези ресурси по справедлива стойност и различните възможности за нейното надеждно изчисляване. А трети съществуват, тъй като все още се чувства влиянието на постановки отпреди 1989 година и по силата на инерцията биологичните активи както и процесите, операциите, и събитията характерни за тях се отчитат счетоводно така както се е правило тогава, без оглед на новите икономически реалности.

...признаване и последваща оценка на биологични активи и земеделска продукция - биологичните активи се оценяват в края на годината по справедлива стойност, като ... Re: КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ / Взаимопомощ ... ... ... Дълготрайните биологични активи, каквито са горите (сметка 271) могат да бъдат придобити по следните начини: * Чрез размяна с друг дълготраен материален актив (бартер) отчитане на биологичните активи _същност, понятие, класификация и оценка на биологичните активи_ _(БА)_ На БА е отредено подобаващо място в счетоводната нормативна уредба. За този вид активи са издадени и се прилагат ... активи Д-т с/ка от група Дълготрайни биологични активи К-т с/ка Финансиране на дълготрайни активи като приходът ... ИК "Труд и право" - ИК "Труд и право" ... . За този вид активи са издадени и се прилагат ... активи Д-т с/ка от група Дълготрайни биологични активи К-т с/ка Финансиране на дълготрайни активи като приходът ще се признае за срока и в размера на начислената амортизация. Биологични активи ⚫ от Теодора Рупска 【ФорКом】 978954464169-6 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. 1. Характеристика на Дълготрайните материални активи /ДМА/ като обект на счетоводно отразяване. Дълготрайните материални активи /ДМА/ са ре... 3.15. Биологични активи, включени в състава на дълготрайните материални активи и оценявани по справедлива стойност, не се амортизират. Правителствени дарения 4.1. при отчитане на разходи за придобиване на биологични активи. В разпоредбите на т. 5.3. е записано, че неплододаващите трайни насаждения до прехвърлянето им в Всъщност биологични активи е имало и винаги ще има. Но може би, тъй като доста време в счетоводната теория и практика на нашата страна тези ресурси са били разглеждани поотделно, като е ... активи. Д-т с/ка от група Дълготрайни нематериални . активи . Д-т с/ка от група Дълготрайни биологични . активи. К-т с/ка Приходи за бъдещи периоди биологични активи, осигуряващи икономическа изгода от различно естество ‐ охрана (кучета), месо и кожи (норки), отрова (змии) и други. Биологични активи с растителен произход,...