Безплатна електронна библиотека

Автономия на волята в международното частно право

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,47
ISBN: 978-954-730-497-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В книгата се разглежда правната същност и проявленията на принципа на автономия на волята в международното частно право. Възможността на страните по гражданско отношение с международен елемент да изберат приложимо право, което отклонява действието на обективно приложимия закон, е анализирана в материята на непозволеното увреждане, във връзка с менителници, записи на заповед и чекове, при наследствените правоотношения с международен елемент и такива, произтичащи от нарушаване на авторски и сродни права, при договорите за международен въздушен превоз и при потребителските договори. Изданието включва текстовете от конференция на тема „Автономия на волята в международното частно право”, организирана от Сдружение на стипендиантите на Сасакава в България през 2007 г.

...лгария през 2007г., на тема „Автономия Международно частно право ... Ñïèñàíèå De Jure ... . Автономия на волята в международното частно право. - София : СССБ, 2008 ; 341.9/А22 Автономия на волята в международното частно право. Годишник на сдружение на стипендианти Автономия на волята в международното частно право. - София : СССБ, 2008 ; 341.9/А22 Автономия на волята в международното ча ... Международно Частно Право - Bg Legis ... . - София : СССБ, 2008 ; 341.9/А22 Автономия на волята в международното частно право. Годишник на сдружение на стипендиантите на Сасакава в ... Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право. Разглеждат се предметът и общата характеристика на КМЧП, принципът на ... Обществени науки, Право и Юридическа литература Автономия на волята в международното частно право Закон за чужденците в Република България Принципът за защита на икономически по-слабата страна като ограничител на автономия на волята при потребителските договори, в Автономия на волята в международното частно право, годишник ... Автономия на волята в международното частно право, Годишник на сдружение на стипендиантите на Сасакава в България, С., 2008 Регламент „Рим I", Авторски колектив, 4 Цитирано по Зидарова, Й., Автономията на волята - стародавен и съвременен принцип на международното частно право (встъпителна студия), в Автономия на волята в международното частно право ... Международно частно право. Международното частно право е приведена в система съвкупност от правни норми на отделна държава, уреждащи имуществените и свързаните с тях правоотношения... Автономия на волята - стародавен и съвременен принцип на международното частно право (встъпителна студия). Автономия на волята в международното частно право. С.: 2008, с. 11. В книгата са представени съдържанието и структурата на българс...