Безплатна електронна библиотека

Местно самоуправление и местна администрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,30
ISBN: 978-954-730-730-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Местно самоуправление и местна администрация epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В сборника е представена законоватауредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местнатаадминистрация, административно-териториалното устройство и с условията,организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване надържавната и местната власт. Поместена е и Европейската харта заместно самоуправление. Текстовете са анотирани спрепращания към други нормативни актове и между правни норми, включени всборника.

...моуправление са определени в Закона за местната автономност (Чихо Джичи Хо), който дава специфична правна валидност на принципа за местна ... Статии за "Закон за местно самоуправление и местна ... ... ... С цел изграждане на по-прозрачна и ефективна местна администрация, в началото на юни румънското правителство прие национална стратегия за противодействие на корупцията на местно ниво. Местно самоуправление Децентрализация на държавното ... Закон за местното самоуправление и местната администрация Закон за местното сам ... Местно самоуправление ... . Местно самоуправление Децентрализация на държавното ... Закон за местното самоуправление и местната администрация Закон за местното самоуправление и местната администрация предоставят /но не и да отнемат/ свои правомощия на органите на местно самоуправление и местна администрация; 2. Органите на местно самоуправление могат да поемат инициатива по всеки 27.10.2003 г.) (1) Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно местно самоуправление • здравословни и безопасни условия на труд • изборни органи • местни органи на управление и общински бюджети • органи на местно самоуправление • гражданско ... Преходни и заключителни разпоредби. Глава седма. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ . Чл. 135. (1) Територията на Република България се дели на общини и области. Местно самоуправление и местна администрация (12 издание 2018 г.) 4 ,90 лв. Безплатна доставка за страната! Конституцията на Република България и други нормативни актове определят ст...