Безплатна електронна библиотека

Реторика и аргументация - Виржиния Радева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,64
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Виржиния Радева

Тук ще намерите книгата Реторика и аргументация pdf

Описание:

Настоящата книга е посветена на връзката между реториката и аргументацията и нейните логически и аксиологически проблеми, както и на различните средства за бодене на диалог, морално допустими и недопустими средства за убеждаване. Реториката е не само форма на словесно изразяване, тя е убедителност, и култура на мисленето.

... по „Реторика и техники за аргументация" ще ви е полезен! Реторика и аргументация ⚫ от Виржиния Радева 【УИ "Св ... DOC Проф - Философски Факултет ... . Климент Охридски"】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Аудитория и аргументация. 9 Стил и език на ораторската реч. Устна и писмена комуникация. 10 Реторическа аргументация. Логически и нелогич ... Реторика и техники за аргументация - JobTiger Библиотека ... . 9 Стил и език на ораторската реч. Устна и писмена комуникация. 10 Реторическа аргументация. Логически и нелогически средства за аргументиране. Комуникативни бариери. Излезе новият брой на електронно-научно списание "Реторика и комуникации". Брой 38 включва статии, които са обединени тематично около реторика, аргументация, медийна и публична комуникация. Реторика и аргументация :: Виртуална реторика и теория на преговорите. теория на преговорите библиографско описание на статията: Петков, Г., "Виртуална реторика и теория на преговорите", в: Комуникации във в Виржиния Радева - Реторика и аргументация. Философия, естетика и етика. Издателство УИ "Св. Климент Охридски" - стари книги, употребявани книги, нови книги Цена: 10.00 лв. Книга. Настоящата книга е посветена на връзката между реториката и аргументацията и нейните логически и аксиологически проблеми, както и на различните средства за водене на диалог, морално допустими и ... Докато анализира характера на реторическата аргументация, Квинтилиян заговаря за разликата между теза и хюпотеза и споделя мнението си относно убеждението на Цицерон, че ораторът не бива да се занимава с тезата. бъдеща реторика на образа ще бъдат открити някои от фигурите на античната и класическата реторика, но ще доминират метонимията и асиндетонът. Глава първа („ Реторика, аргументация, ПР и медии: теоретическа рамка") очертава различните области на понятието реторика и аргументация, като акцент на вниманието на настоящото ... реторическата аргументация. 1. 13. Основни логически грешки и/или софизми, тяхната специфична проява в съдебната реторика и отношението им към съдебните грешки: Реторика и аргументация Автор: Виржиния ... където чете лекции по реторика, история на реториката и убеждаваща комуникация. Настоящата книга е посветена на връзката между реториката и ... Реторика и аргументация :: „РЕТОРИКА И ТЕХНИКИ ЗА АРГУМЕНТАЦИЯ" Умения за водене на преговори Преговаряте ежедневно с инвеститори и клиенти? Налага ви се често да представяте реч, презентация и доклад? Излезе новият брой на електронно-научно списание "Реторика и комуникации". Брой 38 включва статии, които са обединени тематично около реторика, аргументация, медийна и публична комуникация. Константин Сотиров Абстракт: В статията се прави опит да се характеризира метода реторика. Категоричното изискване на Аристотел, че реториката е метод, че този метод е подобен и съизмерим с диалектиката, че задачата ... аргументация • реторика • мнение • хабермас • Маргарет Тачър • истина и аргументация • диспутът комуникативна форма • argumentaciq • особенсти на реториеската аргументация • дискурс ... Серезлиев, Стефан (2016) Името на бранда. Творчески процес и аргументация - втора част. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, април 2016, 22....