Безплатна електронна библиотека

Вероятностни и статистически методи в комуникациите - том 1 - проф. Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,42
ISBN: 9546498351
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева

Можете да изтеглите книгата Вероятностни и статистически методи в комуникациите - том 1 във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Предлаганата книга запознава читателя със съвременната методология за анализи и разработки в областта на комуникационните технологии. Основното предназначение на книгата е да се използва като учебник за магистърския курс "Вероятностни и статистически методи в комуникациите" в Технически университет - София, но несъмнено ще представлява интерес за студенти, дипломанти, докторанти и млади специалисти от други близки дисциплини и направления. Материалът е представен в достатъчен и насочен към практическите приложения вид. Това се изразява и в изобилието от специализирани примери (около 130). Голяма част от тях са развити като цялостни инженерни изследвания и проектирания - с подробни изчисления и оценки, с таблични и графични построения... Д.т.н. инж. Ервин Фердинандов е професор в ТУ - София и в Пловдивския му филиал, в института по електроника на БАН и в Технически колеж - Смолян. Водил е учебни занятия по почти всички дисциплини в областта на комуникациите. Основната му продукция е в направленията Оптични комуникации, Лазерна локация, Оптична радиометрия. Автор е на над 200 труда. Д-р инж. Боряна Пачеджиева е главен асистент в ТУ - София, филиал Пловдив. Работи в областите на комуникационните сигнали и системи, на оптоелектрониката и на компютърните технологии. Автор е на над 30 труда.

...ябва да се превърне в стандарт за всяко демократично общество ... Вероятностни и статистически методи - Апостол Обретенов ... ." - Frankfurter Rundschau Статистически методи на изучаване на сезонност. Насоки на анализа на сезонност. Да се устнови чистота, въздействащи на сезонните фактори и да се измери количеството. Описание на курса: Знанията и уменията, свързани със статисти ... store.bg - статистически метод ... . Описание на курса: Знанията и уменията, свързани със статистиката, имат ключова роля за компетентното боравене с психологически изследвания.Този курс е началото на едногодишно изследване, в което се прилагат ... Статистически методи на изследване в педагогиката и психологията Материал № 372632, от 07 сеп 2009 Свален: Статистически методи за химични цели ... групирането на наблюденията, се нанасят в статистически таблици. В таблиците се ... ( n1 и n 2) 4. За всяка извадка се изчисляват: В Пример 1 променливата е ръстът на индивида, в пример 2 - размерът на доходите в лева. И в двата примера, интерес може да представлява и разделението по полове, което Статистически методи за контрол и управление на качеството Материал № 713066, от 13 юли 2011 Свален:...