Безплатна електронна библиотека

Вътрешна уредба на трудовите отношения в предприятието. Процедури и приложни документи - Колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,20
ISBN: 9789546081476
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Насладете се да четете Вътрешна уредба на трудовите отношения в предприятието. Процедури и приложни документи Колектив epub книги безплатно

Описание:

Повече от 90 експертно разработени процедури по уреждане на трудовите отношения, заплащането на труда, условията на труд и трудовия архив в предприятието.

... документи при прекратяване на трудовите отношения и възстановяване на незаконно уволнен работник или служител Списък на често изисквани от Инспекция по труда документи по трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд ... Вътрешна документация на предприятието по уреждане на ... ... . 5. Отговаря заедно с управителя за спазването на изискванията на нормативната уредба в областта на воденето на счетоводните сметки и счетоводната отчетност Висок 6. онлайн интернет книжарница на издателство "Нова Звезда" - книги, счетоводна, ... Библиография - ИК "Труд и право" ... . 5. Отговаря заедно с управителя за спазването на изискванията на нормативната уредба в областта на воденето на счетоводните сметки и счетоводната отчетност Висок 6. онлайн интернет книжарница на издателство "Нова Звезда" - книги, счетоводна, икономическа, правна литература, нормативни актове и учебници, книги на Стефанка Симеонова ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.) (Обн. ДВ, бр.1 от 3 Януари... - Правна уредба на документите, свързани с трудовия стаж. - Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати). онлайн интернет книжарница на издателство "Нова Звезда" - книги, счетоводна, икономическа, правна литература, нормативни актове и учебници, книги на Ина Ахмедова региона и отделното предприятие, както и с уреждането на трудовите и . осигурителните отношения. (по определение на МОТ) Има две форми на индустриални отношения: правила на ЕС в тази насока (Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС) и тенденциите, свързани с развитието на националния пазар. В изпълнение на тази мярка е изготвен проект на нов Закон за...