Безплатна електронна библиотека

Правилникът за вътрешния трудов ред - Нина Гевренова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,53
ISBN: 9789547304550
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нина Гевренова

Всички Нина Гевренова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата е посветена на правилника за вътрешния трудов ред и мястото му в йерархията на източниците на трудовото право. Съдържа подробен анализ на процедурата за неговото създаване, съдържанието му и последиците при евентуално противоречие между правилника и Кодекса на труда, колективните трудови договори и другите вътрешни правилници и инструкции. Книгата посочва множеството възможности, които работодателят, съставяйки своя правилник, има на разположение, за да определя и възлага едностранно конкретни трудови задължения на своите работници и служители. Приложеният примерен правилник предлага практически идеи за различни законосъобразни решения, свързани с режима на работното време, почивките и отпуските, възлагането на задължения и реализирането на дисциплинарни наказания, работата в екип, поверителната информация, отношенията с клиентите, задълженията за предоставяне на информация от страна на персонала, неговия външен вид и т.н. Авторката е доктор по право и главен асистент в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски". Писала е многобройни статии, студии и практически наръчници в областта на трудовото право, безопасните и здравословни условия на труд и т.н. Има богат опит като адвокат по трудовоправни съдебни спорове, процедури по преструктуриране, масови уволнения, изготвяне на трудовоправни документи, вътрешни правилници и правила, необходими за дейността на работодателите и специалистите по човешки ресурси и т.н.

..., по който е структурирана организацията на труда - началото и края на работния ден, работните смени и тяхното редуване ... Често изисквани от Инспекция по труда документи по ... ... . RE: правилник за вътрешния трудов ред Krasi12331 28.06.2012 14:45 Правите един списък с всички работници, отгоре записвате "Запознати с ПВТР", срещу всяко име сводно място за дата и подпис. „Правилникът за вътрешния трудов ред в ТЕЛЕПОЛ ЕООД, който е утвърден и въведен за изпълнение с моя заповед от края н ... ODIT.info - Дискусия - правилник за вътрешния трудов ред ... . „Правилникът за вътрешния трудов ред в ТЕЛЕПОЛ ЕООД, който е утвърден и въведен за изпълнение с моя заповед от края на 2014 г., има няколко промени и актуализации", споделя Ст. Правилникът за вътрешния трудов ред е в сила от 01.09.2019г. и действа до приемането на нов Правилник за вътрешния трудов ред. &2. трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. (2) Работодателят е длъжен: 1. Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо всички учители, служители и работници, които полагат труд по трудово правоотношение с работодателя. Чл. 7. Правилник за вътрешния трудов ред Sole (гост) 11.04.2005 23:16 Някой може ли да ми прати примерен правилник за вътрешния трудов ред на [email protected] Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен акт, чийто издател е работодателят. Той предоставя детайлна уредба на правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя, по трудовото ... (1) Правилникът за вътрешния трудов ред в училището се изработва и утвърждава от работодателя п...