Безплатна електронна библиотека

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,59
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...а от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр ... Закон за данъците върху доходите на физическите лица ... ... .95 от 24 ... ЗАКОН за даъците върху доходите на физическите лица Обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01 ... Закон за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ. Данъчно задължени лица, доходи от източници в Република България, облагане на доходите. Законът за данъците в ... 4. Данъчно облагане на доходите на физическите лица ... . Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предвижда различни данъчни облекчения, които могат да се ползват от физическите лица за придобитите от тях през годината ... От 01 януари 2019 г. влизат в сила поредните изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които могат да бъдат обособени в няколко основни групи: 1. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 2020 г. Време на провеждане: на 29.01.2020 , с начален час 09:00 Закон за данъците върху доходите на физическите лица Name ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ ... Закон за данъците върху доходите на физическите лица В тази графа ще..... Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица (Обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г.; изм., бр. 52 от ... Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - Единна данъчна ставка за облагане на доходите на физическите лица в размер на 10 на сто (10%); Данъчни; Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица (2019) Наръчникът е изготвен от Национална агенция за приходите (НАП) с цел да подпомогне служителите на приходната администрация при прилагането на ... Изменения в закона за данъците върху доходите на физическите лица по ЗДДФЛ в сила от 01.01.2019година Written by bsradmin on 18.12.2019 in Новини Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец. Обект на облагане Чл. 2. Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет от Хli Народно събрание на 17 ноември 2010 г. В проект е Закон за данъците върху дохода на физическите лица. Чрез облагането на доходите на ФЛ се реализира установения в КРБ принцип, че граждан...