Безплатна електронна библиотека

Куца съдба - Аркадий, Борис Стругацки

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,73
ISBN: 9547612344
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Аркадий, Борис Стругацки

Тук ще намерите книгата Куца съдба pdf

Описание:

Ня­къ­де меж­ду нас­то­я­ще­то, бъ­де­ще­то и фан­та­зи­я­та жи­ве­ят един тво­рец и не­го­ви­ят ге­рой. В уж съв­сем оби­чай­но­то ежед­не­вие на пи­са­тел от епо­ха­та на со­ци­а­лиз­ма се случ­ват не съвсем оби­чай­ни не­ща. Но той има дос­тъп и до друг, ед­нов­ре­мен­но ог­ле­да­лен и все пак иден­ти­чен на нас­то­я­ще­то, свят, къ­де­то не­го­ви­ят ге­рой ня­как ще ус­пее да пре­жи­вее Вре­ме­то на дъж­да, за да прек­ра­чи в бъ­де­ще­то, ко­е­то без­ми­лост­но приб­ли­жа­ва. Авто­рът и не­го­ви­ят ге­рой най-сет­не пос­ти­гат сво­я­та сък­ро­ве­на бли­зост в плът­та на ед­на кни­га. Кни­га за дъл­го­веч­нос­тта и зна­че­ни­е­то на твор­чес­тво­то, за пре­ход­нос­тта на цен­нос­ти­те, в ко­ито сме свик­на­ли да вяр­ва­ме. И всич­ко то­ва с не­ве­ро­ят­но за­бав­ния и не­пов­то­рим стил на бра­тя Стру­гац­ки.

...­вие на пи­са­тел от епо­ха­та на ... Тежка съдба и огромни изпитания застигат тези зодии ... ... Каква съдба очаква "Ягодовата къща"? Ще се запази ли автентичният вид на архитектурния паметник? Публикувано в 09:15 ч. 21.10.2015 г. Вторият том от сборника на Бард с романите от Хейнския цикъл на Ле Гуин вече е на пазара. Георги Вълчев, мургавият участни ... 《Куца съдба》| Аркадий и Борис Стругацки | Книги от онлайн ... ... . Георги Вълчев, мургавият участник в Hell's Kitchen, крие тежка и драматична съдба, узна hotArena. Бургазлията от години работи в един от най-изтънчените ресторанти в цял свят - "Джумейра" в Лондон. Там Георги е шеф на станция. Живот и съдба (173) ... — Куца руска врана — каза часовият и посочи тъмното зимно небе. Бах приклекна, опря лакът о познатата тухлена издатина и се огледа. Леката розова сянка, която трепкаше на ......