Безплатна електронна библиотека

Закон за данък върху добавената стойност. 2007

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,73
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

... добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на ... ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ... ... ... ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Author: Elena Last modified by: user Created Date: 6/27/2007 6:55:00 PM Other titles: ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Пълен актуален текст - Закон за данък върху добавената стойност - ЗДДС | Счетоводни услуги | град Пловдив | И Джи Консулт ... ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) За целите на закона ... Данък върху добавената стойност Новият Закон за данък върху добавената сто ... Закон за данък върху добавената стойност ... ... ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) За целите на закона ... Данък върху добавената стойност Новият Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е в сила 01.01.2007 г., датата на присъединяване на България към Европейския съюз. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм ... Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност УКАЗ № 343 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране на данък върху добавената стойност ( ОВ , l 189/1 от 22 юли 2010 г.)." § 52. Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност УКАЗ № 255 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ... Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 ... Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 21.03.2017 г., доп., ДВ бр. 24 от 21.03.2017 г. pdf / 14405.48 KB ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010) част vi Част шеста. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА Глава девета. РЕГИСТРАЦИЯ Чл. 94. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър по този закон, който ... 1 Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (4) Не се признава за данъчни цели разходът за данък по чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност на активи, непризнати по реда на ал. 1 - 3. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г. Част първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС). Чл. 2....