Безплатна електронна библиотека

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,50
ISBN: 954-730-258-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

... 1 от КСО е 1 ... КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2009 Г ... НОИ преизчислява служебно пенсиите на работещите ... ... . ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) Постановлен ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) Постановление 116 от 14 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж 2017. В Държавен вестник бр.29, от дата 7.4.2017 г. е обнародвано Постановление № 60 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с ... НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Приложение № 1 към ... Наредба за пенсиите и осигурителния стаж стр. 3 2. (доп. - ДВ., бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 19 от 2003 г ... Правителството прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Те са свързани с новото законодателство в областта на политиката за хората с увреждания и ползването на лична помощ от С ПМС № 127 от 02.06.2006 г. (обн. ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г.), са направени изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Постановлението влиза в сила от 17.06.2006 г. Наредба за пенсиите и осигурит...