Безплатна електронна библиотека

Нестандартни математически методи - Владимир Чакалов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,43
ISBN: 9540720745
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Владимир Чакалов

Тук ще намерите книгата Нестандартни математически методи pdf

Описание:

Тази книга представя в разширен вид публикуваните от автора в книгата му „Ярослав Тагамлицки - учен и учител" оригинални идеи на Я. Тагамлицки, отнасящи се до геометрията и анализа. Изложеният материал е разпределен в три глави.Първа глава съдържа предимно геометрични факти, които са следствия от една теорема на Я. Тагамлицки. В нея се доказва, че на всяко ограничено точково множество М в пространството може да се съпостави неотрицателно число - обобщен обем, или накратко обем, така че: 1) паралелепипед Р с дължини на страните а, Ь, с да има -обем v(Р) = а.Ь.с. и 2) ако М1 и М2 са ограничени точкови множества, нямащи общи точки, то сумата от обемите им е равна на обема на обединението им.Доказателството на тази теорема е сложно и труднодостъпно даже за студенти по математика. Простата й формулировка обаче дава възможност тя да се използва като аксиома, която тук наричаме аксиома на Я. Тагамлицки. Тази аксиома ни освобождава от задължението да дефинираме понятията „обем" и “лице", защото съществуването на обем се постулира, а съществуването на лице следва непосредствено от аксиомата. В замяна на това обаче тя ни лишава от свойството, според което еднакви точкови множества в пространството имат равни обеми (съответно лица, ако са равнинни). По тази причина намирането например на лице на триъгълник е необичайно. Предимствата на аксиомата на Я. Тагамлицки далеч надхвърлят някои неудобства при ползването й, особено като се имат предвид лесно доказуемите нейни следствия като например важният за анализа принцип за непрекъснатост.Във втора глава е изложена друга оригинална идея на Я. Тагамлицки. Той обособява един достатъчно широк клас от т. нар. нормални функции и за него дефинира, без граничен преход, понятието производна на функция. Също така без да използва граничен преход, той дефинира понятието примитивна функция (неопределен интеграл), което прави възможно да се дефинира като непосредствено следствие и понятието определен интеграл. Всичко това значително съкращава пътя, който изучаващият трябва да извърви, докато достигне приложенията на анализа.В края на главата се дава строга аналитична дефиниция на елементарните функции, като се доказва същевременно, че те спадат към класа на нормалните функции. Дефинициите и доказателствата принадлежат на Я. Тагамлицки.Трета глава е посветена на някои приложения на изложения в първите две глави материал. Примерите и задачите, съставляващи съдържанието на тази глава, са възможно най-прости и имат за цел да запознаят читателя със особеността на аналитичните методи да намират приложение при решаване на задачи, за които в елементарната математика няма създадени методи.

...ТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ НЕСТАНДАРТНИ ЗАДАЧИ ‌Настоящият учебник въвежда в основните математически методи и формални средства за описание на компютърните системи ... Математика • Сборници и задачи • Цени | Ciela.com - Страница 2 ... . Нестандартни математически методи. Владимир Чакалов Цена: 7,00 лв. Термодинамика и статистическа физика ... Нестандартни математически методи. Издателство: УИ "Св. Климент Охридски" Автор: Владимир Чакалов. 7,00 лв. Детайли. Кандидат-студентски ... Ярослав Тагамлицки - Уикипедия ... . Термодинамика и статистическа физика ... Нестандартни математически методи. Издателство: УИ "Св. Климент Охридски" Автор: Владимир Чакалов. 7,00 лв. Детайли. Кандидат-студентски конкурси по математика 1990-2005 ... Нестандартни математически методи 7.00 лв. 4.90 лв. Тази книга представя в разширен вид публикуваните от автора в книгата му „Ярослав Тагамлицки - учен и учител" оригинални идеи на Я. Нестандартни математически методи. Владимир Чакалов Цена: 7,00 лв. Сборник задачи по електричество и магнетизъм ... България има уникална система за преподаване на нестандартни и нови методи в математиката, както и за ранно откриване на математически таланти. Наред с това трябва да си спомним, че точно ... Математически методи, използвани за числено решаване и изследване на математическите модели ..... 11 3. Кратки биологични бележки, необходими за по-доброто ... така и нестандартни диференчни ... На страници 147-149 е налице едно недоглеждане от математически характер, допуснато от Д. ... Нестандартни математически методи. Унив. издателство „Св. Климент Охридски", София, 2005. Точно с нестандартни методи изнесох целия раздел Вероятности на ниво 10-ти клас. На тази тема може да се пише, та пише. Бях се подготвил на макс - интересни житейски ситуацийки и в теория и в ... катедра „Математически анализ и числени методи" към ФПМИ, ТУ - София (Заповед на Ректора № ОЖ - 372/17.11.2014 г.) на 02.12.2014 г. от 14.00 ч. в зала № 2215 на ТУ - София, в състав: Ярослав -Роман Тагамлицки 1917 роден на 11 септември в гр . Армавир , Русия 1921 преселване в България Владеене и прилагане на различни методи за решаване на математически задачи. ... и нестандартни задачи ... Този труд е посветен за решаването на нестандартни задачи в обучението по математика в 1-4 клас и използването на различни методи за решаването им, като водещ е аналитичният метод. Трудът съдържа елементи от курсовете ... Нестандартни математически задачи, проф. д-р Пенка Рангелова; Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства, проф. д-р Пенка Рангелова; Това грешки получени вследствие на много фактори и не се подчиняват на определена закономерност. Може да се намали тяхното влияние чрез математически ме...