Безплатна електронна библиотека

Счетоводство на едноличния търговец - Димитър Радонов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,69
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Радонов

Всички Димитър Радонов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...ози край настъпва със заличаването на ... Доход от прехвърляне на предприятието на едноличния ... ... ... едноличния търговец не е отделен субект на правото и затова е необходимо да се разграничи качеството, чрез което физическото лице действа в търговския оборот: дали като физическо лице ... Повод за слеващите редове е Определе ... Регистрация на Едноличен Търговец (ЕТ) ... ... Повод за слеващите редове е Определение № 11632 от 17.09.2011г. по адм. д. № 10539/2011г. на ВАС, 5-членен състав, в което е прието, че е недопустима подадената жалба срещу административен акт с адресат едноличния търговец от ... Следвайки разпоредбата на юл.119 от ЗДДС, за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът, регистриран по ДДС, може да съставя отчет за извършените продажби, който съдържа ... В случай, че едноличния търговец не бъде заличен от търговския регистър не възниква задължение за подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС, но е на лице правна възможност за ... ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ на едноличния собственик на капитала на Фирма ЕООД. Днес, 26.03.2019 г. след като се запознах с Годишния финансов отчет за 2018 г. и изслушах доклада на главния счетоводител взех следните решения: Поръчай "Счетоводство на едноличния търговец 2005/ 12-то преработено и допълнено издание" от Димитър Косев на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Социалноосигурителни отношения в предприятието на едноличния търговец - физическо лице ... Съгласно чл. 61з, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности, посочени в Приложение № 4 към същия закон се облага Но тъй като предприятието на Едноличния търговец е поето по наследство, то в случая е приложима разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от ЗДДС (Писмо № 20-19-62 ОТ 08.04.2009 Г.)....