Безплатна електронна библиотека

Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти в сила от 16.03.2001г.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,78
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти в сила от 16.03.2001г. epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...тта върху недвижимите имоти, отчуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост (обн ... ЗАКОН за обезщетяване на собственици на одържавени имоти ... ... ., ДВ, бр. 87 от 1948 г.; попр., бр. 91 от 1948 г.), които са собственост на ... При получаване на заповеди за оценка на имоти, дадени в съсобственост чрез обезщетение след влизане в сила на заповедта, е необходимо подаване на молба за отписване от актовите книги за ... Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) Този закон се издава в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от За ... ЗАКОН ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ ... ... ... Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) Този закон се издава в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти 1. по действителната пазарна цена към деня на влизането на този закон в сила за: а) земите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и незастроените места в чертите на регулационните планове на населените места; Чл. 1. (1) Възстановява се собствеността върху недвижимите имоти, отчуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост (обн., ДВ, бр....