Безплатна електронна библиотека

Закон за собствеността с посочени стари текстове

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,48
ISBN: 954-741-032-6
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Закон за собствеността с посочени стари текстове epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...те земи § 4а. (Нов - ДВ, бр ... Закон за управление на етажната собственост, ЗУЕС | МРРБ ... . 28 от 1992 г., изм ... Уважаеми господа, в срока за обществено обсъждане проекта на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, се присъединяваме с кратък коментар по два текста от проекто ... Уважаеми господа, в с ... 《Закон за наследството / с посочени стари текстове》| Книги ... ... ... Уважаеми господа, в срока за обществено обсъждане проекта на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, се присъединяваме с кратък коментар по текстове от проекто ... Второто искане към Конституционния съд е срещу девет разпоредби от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), част от които в самия закон са посочени като директно отнасящи се само за ... Новият Закон за ДДС и сделките с недвижими ... Новите текстове са чл. 27, ал. 1, т. 2 и т. 3 ЗДДС: ... По силата на Закона за собствеността "право на строеж" за сграда или върху части от сграда, които ... И в "извънредния" закон, приет покрай пандемията от коронавирус, и в последвалите изменения на Закона за здравето понастоящем пише, че актовете на здравния министър, с които въвежда ... ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ... посочени в предходната алинея, ... заварени от този закон, с изключение на земите, чиято собственост подлежи на възстановяване. ... - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) за иззетата третина, за която правото на парично обезщетение не е било потърсено по реда на Закона за уреждане собствеността на недвижимите имоти в Южна Добруджа (обн., ДВ ... Съдийският съюз със забележки към текстове от Закона за извънредното положение ... посочени в чл. 2, ал. 1 от проекта, изрично са посочени конкретни ограничения, за които е ясно, че ограничават ... Чл. 1. Този закон се издава в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. Решение № 19 от 21 декември 1993 г. по к.д. № 11/93 г. за тълкуване на чл. 17, ал. 2, чл. 19, ал. 2 и 4 от Конституцията, както и на чл. 106 от Конституцията относно правомощията на Министерския съвет да организира стопанисването на ... КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 1990 Г.) § 44. Този закон се прилага и към отчуждителните производства, които до влизането му в сила не са завършени. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Обн., Изв., бр. 92 от 16.11.1951 г., в сила от 17.12.1951 г., изм. и доп., бр. 12 от Законът за управление на Етажна Собственост е първото по рода си законодателство в България, което се занимава с уреждането на правата, задълженията и отношенията на собственици, наематели и ползватели на Етажна ......