Безплатна електронна библиотека

Философският нормативизъм в правото - Димитър Радев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,56
ISBN: 9789542824282
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Радев

Насладете се да четете Философският нормативизъм в правото Димитър Радев epub книги безплатно

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Първа глава. НОРМАТИВНА ИДЕЯ И НОРМАТИВЕН ПОДХОД 1. Идеалност на правото 2. Разумност на правото 3. Институционализация на правото Втора глава. КЕЛЗЕН И НОРМАТИВИЗМЪТ КАТО ДОКТРИНА 1. Творчеството на Ханс Келзен 2. Ханс Келзен и неговото чисто учение за правото 3. Теорията на нормите като основа на философския нормативизъм 4. Философският нормативизъм като правна доктрина Трета глава. ПРАВНА НОРМА И ИНСТИТУЦИОНАЛНОСТ 1. Първична и институционална сила на правната норма 2. Правни норми – абстрактни и конкретни белези 3. Общ и индивидуален характер на правните норми 4. Фактическата сила на нормативното 5. Институционализация на правната норма Четвърта глава. НОРМАТИВЕН И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СТРОЕЖ НА ПРАВОТО 1. Правна доктрина 2. Правни принципи 3. Нормативен характер на съдебната практика 4. Могат ли да се институционализират правната доктрина, правните принципи и съдебната практика Пета глава. НОРМАТИВНОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОСТ НА ПРАВНАТА СИСТЕМА 1. Същност и характерни особености на правната система 2. Философски и нормативен смисъл на понятието „източник на правото“ 3. Правната система от гледна точка на нейните действеност и ефикасност Шеста глава. НОРМАТИВИЗМЪТ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМЪТ КАТО ДВЕ ОТДЕЛНИ ДОКТРИНИ 1. Нормативизмът като доктрина 2. Понятието за юриспруденция. Юриспруденция и правен институционализъм 3. Институционализация и институционалност в правото 4. За разликата между нормативизма и институционализма 5. Правната действителност и методите за нейното изучаване 6. Предмет на изследване на нормативизма и институционализма ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ

... Философският нормативизъм в правото, Сиела, Автор: Димитър Радев, Цена: 18,00 лв ... Правен позитивизъм - Уикипедия ... ... Виж откритите Начало за търсене "Димитър Радев Обща теория на правото" в . Димитър Радев Радев е български юрист. Професор по право в Юридическия факултет на УНСС.Бил е ръководител на катедра „Публичноправни науки" в същия факултет за пери ... ФИЛОСОФСКИЯТ НОРМАТИВИЗЪМ В ПРАВОТО - ДИМИТЪР РАДЕВ ... ... .Бил е ръководител на катедра „Публичноправни науки" в същия факултет за периода 2013 - 2017 г.. Чете лекции по обща теория на ... Още материали Философският нормативизъм в правото Димитър Радев В книгата си „Философският нормативизъм в правото" проф. Радев защитава нормативната теория в правната наука - като знание, доктрина и научен метод. Философският нормативизъм в правото Димитър Радев. 18.00 лв. Не е в наличност. Нормативната структура на правото ... Не е в наличност ... Всички книги на Димитър Радев с 15% отстъпка, само в онлайн книжарница Bookpoint! В развитието на теорията на правния позитивизъм се разграничават три етапа: Ранен; Нормативизъм през 30-те години на 20 век; Т.нар. Модерен правен позитивизъм от 50-те години на 20 век. Философският позитивизъм, като философско учение присъства в изграждането на две направления в правната наука - правния позитивизъм и правният социологизъм. В тази категория на онлайн Книжарница Сиела са представени всички налични книги по История и Обща теория на правото. В раздела ще откриете много видове учебници, учебни помагала, сборници, закони и кодекси, които ще ... Доставка: не е в ... Философският нормативизъм в правото Димитър Радев ... В правната философия се прави разлика между закон и право, докато позитивизмът често отъждествява правото със закон, а крайният нормативизъм стига до известното съждение „извън закона ... Виж откритите Начало за търсене "Чистото учение за правото " в . В ПРАВОТО А В Т О Р Е Ф Е Р А Т ... лизма, той се трансформира в институционален нормативизъм, в метод, средство, подход, не само доктрина за изучаването на всички правни науки. ... Същевременно ... ‌В книгата си „Философският нормативизъм в правот...