Безплатна електронна библиотека

Особеният залог в българското право - Димитър Иванов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,20
ISBN: 9789542822998
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Иванов

Можете да изтеглите книгата Особеният залог в българското право във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Предмет на анализ в настоящия труд е цялостната концепция за режима на особения залог като вид обезпечително средство, служещо за бързо и ефективно събиране на вземанията на кредиторите. Разгледани са всички въпроси, касаещи общия режим на особения залог – генезис, сравнителноправен и исторически преглед, същност на института и специфики на договора за особен залог. Последователно са разгледани проблемите на отделните видове залози, на регистърното производство пред Централния регистър на особените залози, както и на изпълнението по реда на Закона за особените залози. Накрая е отделено подобаващо внимание и на продажбата на заложеното имущество, конкуренцията между изпълнения, уредени в различни нормативни актове, както и на трансформацията на заложното право, неговата недействителност и погасяване. Анализът на правната уредба е извършен на основата на наличната българска правна литература, заглавия на чуждестранни автори, както и на съдебната практика на българските съдилища по прилагането на ЗОЗ.

... изпълнително производство по реда на ГПК, съществуват разпоредби в процесуалния закон, които вменяват задължение за органа по принудително изпълнение, при определени хипотези, да присъединява ... DOC (DOC) Особеният залог в българското право - съдържание.doc ... ... ... Това мнение съм защитил и в Иванов, Д. Особеният залог в българското право. Сиела, 2017, с.177. В този смисъл следва да бъдат споделени предложенията на Георгиев, В. Конкуренция. 11.07.2016 Ивелин Йорданов Особеният залог. ... кулминира в потест ... Особеният залог в българското право - Димитър Иванов ... ... . Особеният залог в българското право. Сиела, 2017, с.177. В този смисъл следва да бъдат споделени предложенията на Георгиев, В. Конкуренция. 11.07.2016 Ивелин Йорданов Особеният залог. ... кулминира в потестативното право на кредитора да пристъпи към изпълнение върху заложеното имущество. Пристъпването към изпълнение е още една ... Особеният залог в българското право ... Казуси по семейно и наследствено право - Второ допълнено издание ... Повече информация можете да намерите в Политиката за ... АПИС Право. Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат Димитър Иванов е доктор по гражданско и семейно право в СУ „Св. Климент Охридски", автор на книгите „Особеният залог в българското право" и „Изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ ......