Безплатна електронна библиотека

Одитинг - Али Вейсел

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,64
ISBN: 9789542822394
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Али Вейсел

Всички Али Вейсел книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Дисциплината Одитинг е една от основните счетоводни дисциплини и знанията и уменията, които се придобиват по нея, са необходими за упражняване на всички професии в областта на счетоводството. Теоретичните постановки на одита и одитния процес трябва да се познават от всички одитори в публичния и частния сектор, органите по приходите на НАП, инспекторите на Държавната финансова инспекция, финансовите директори и другите специалисти в областта на счетоводството.Съдържанието на учебника се фокусира върху процеса на финансовия одит, но разглежданите процедури са подходящи за използване във всички одити в областта на счетоводството. Част от тях могат да се прилагат и при другите икономически одити, сред които са одитът на човешките ресурси и маркетинговият одит.Учебникът съдържа голям брой примери, таблици, схеми и приложения с паркическа насоченост.За автораАли Вейсел завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ съответно през 2006 г. и 2007 г. През 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, направление „Одитинг“.От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор. През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите. От 2011 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Упражнява професията на регистриран одитор по одитиране на финансови отчети на предприятия.От 2012 г. е преподавател по счетоводство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси – София.От 2014 г. е доцент по „Счетоводство и одит”.Има над 50 научни публикации по счетоводство и одит.

.... Дружеството е специализирано одиторско предприятие, вписано ... Одитинг - Али Вейсел - Онлайн книжарница Купи Книги ... ... Това са лекции по одитинг от УНСС. материали. материали 225,236 презентации 48,928 учители 1,246 домашни ... направление „Одитинг". От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор. През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в Фирма БОН ... Счетоводна къща Ангелов Одитинг ... . През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в Фирма БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД на латиница "bonev soft Оditing ltd." с ЕИК/ПИК 121133745 е основана на 17 Ноември 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". 5 i. Характеристика на одита Според МОС същността на одита се определя като систематичен процес, при който компетентен независим експерт събира, анализира и оценява информация, ЕЙ СИ ОДИТ ООД е създадено с Решение № 1/28.07.1999 г. по ф.д 9573/1999 г. на СГС вписано в Регистъра за търговски дружества по законите на Република България под № 51707, том 562, стр.172, като дружество с ограничена отговорност с ... Одитинг - финансов одит на Али Вейсел сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Обяви за работа от Атлас Одитинг ООД. Адрес: гр. София, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 10-11 На 15 ноември от 16.00 ч. в аула „Максима" ще бъдат връчени дипломите на випуск 2019, специалност „Финансов контрол" - ОКС „бакалавър", редовно обучение, и специалности „Финансов контрол и финансово право", „Одитинг ... БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД | Софтуер - Варна, ул. Христо Попович №3, ет. 1, офис 2, Проектиране и разработка на специализиран софтуер - Интернет портални решения, системи за управление на риска, платформи за електронно ... Али Вейсел е роден в град Бургас. Има бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол". От 2011 г. е доктор по икономика (Одитинг). Фирма ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ ЕООД на латиница "schet consulting ltd" с ЕИК/ПИК 203139007 е основана на 11 Юли 2014 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД". Настоящият учебник е предназначен за студентите от икономическите специалности, които изучават дисциплината Одитинг (Финансов одит). В него систематизирано се представя теорията и практиката на одита. "Няколко въпроса по одитинг", второ преработено и допълнено издание. Рецензенти: проф. д-р ......