Безплатна електронна библиотека

Придобивният способ по чл. 78 ЗС - Димитър Стоянов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 9.2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,56
ISBN: 9789542821656
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Стоянов

Можете да изтеглите книгата Придобивният способ по чл. 78 ЗС във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Настоящият труд е посветен на един от най-старите и ключови придобивни способи в съвременните правни системи - този на придобиване на собственост върху движима вещ от несобственик. Акцентът е поставен върху придобиването по чл. 78 ЗС, но паралелно с него е разгледана и уредбата в Common law и континенталните правни системи. Изследвани са както корените на института в римското право и приложението му по времето на Първата и Втората българска държава, така и най-новите достижения на европейската правна мисъл в лицето на Еднообразния закон за защита на добросъвестния приобретател на движими вещи и Проекта за Общата референтна рамка. Изследването не е ограничено до общите въпроси, а детайлно разглежда и прехвърлянето на кораби, самолети, ценни книги, залози по ЗЗД и ЗОЗ и др. Подробно е разгледан фактическият състав на придобиването по чл. 78 ЗС и са направени редица предложения de lege ferenda.​Димитър Стоянов е доктор по право и хоноруван асистент в НБУ по гражданско и семейно.

...лв. Книга. Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon ... Закони и нормативни актове - Книжарница Bookpoint - страница 7 ... .bg Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон. Цена: 21.60 лв. Стара цена: 24.00 Купувам ПРИДОБИВНИЯ СПОСОБ ПО ЧЛ. 78 ЗС b. ЗА МНОЖЕСТВЕНОСТТА НА ФАКТОРИТЕ, ВОДЕЩИ ДО КОНКРЕТНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧЛ. 78 ЗС c. ЗА ПРИ ... store.bg - Закупилите книгата "Придобивният способ по чл ... ... . 78 ЗС b. ЗА МНОЖЕСТВЕНОСТТА НА ФАКТОРИТЕ, ВОДЕЩИ ДО КОНКРЕТНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧЛ. 78 ЗС c. ЗА ПРИРАВНЯВАНЕТО НА КРАЖБАТА С ИЗГУБВАНЕТО viii. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ Уважаването на иска по чл. 108 ЗС предполага установяването от страна на ищеца, с ... основано на първичен способ за придобиване на собствеността ... на основание чл. 78, ... Тя е основен способ за защита на третото добросъвестно лице, ... (хипотезата на порок във формата по чл. 70, ал. 1 ЗС) ... Придобивният способ по чл. 78 ЗС. С.: Сиела, 2016, с. 113. [16] ... По отношение на искът по чл.108 от ЗС. По делото безспорно се доказа, че въззивника е придобил правото на собственост на процесния имот чрез предвидения в закона способ т.е. чрез правна сделка. Придобивният способ по чл. 78 ЗС ... Акцентът е поставен върху придобиването по чл. 78 ЗС, но паралелно с него е разгледана и уредбата в Common law и континенталните правни системи. Друг иск за защита правото на собственост е искът по чл. 109 от ЗС, наричан още Негаторен иск. Чл. 109 от ЗС гласи: „Собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което ......