Безплатна електронна библиотека

Международно частно право – част II (брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура) / 6. издание - Боряна Мусева - съставителство и въведение

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,38
ISBN: 9786192260026
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Боряна Мусева - съставителство и въведение

Всички Боряна Мусева - съставителство и въведение книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската отговорност, закрилата на децата в международен план и наследяването.Поместени са Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, Регламент (ЕС) № 1259/2010 относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, Хагският протокол за приложимото право към задълженията за издръжка, Регламент (ЕС) № 650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство и Регламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, наред с онези норми от КМЧП, ГПК, СК, ЗЗакрД и ЗЗДН, които им кореспондират. Поместени са и релевантни извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз и Конституцията.Представени са основните многостранни международни актове, които уреждат материята на издръжката, родителската отговорност, осиновяването, правата и закрилата на децата.В сборника ще намерите също и сравнителен анализ на всеки от споменатите международни актове, така нужен за определяне на неговата приложимост - съвместно или с предимство пред останалите.

...ой има нека ми прати на [email protected] ... store.bg - Международно частно право - част 3 - книга ... .bg 6. издание към 12 ноември 2018 г.Съставител и автор на въведението на книгата е Боряна Мусева. Сборникът представя уредбата на връчването на документи, събирането на доказателства и правната помощ по дела с международен ... МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО i.С ... 【Международно Частно Право - Част Ii (Семейни Дела ... ... ... МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО i.Същност на частноправните отношения с международен елемент Към международните отношения се отнасят междудържавните - предмет на МПП, но не се изчерпват с тях. Международна компетентност. Приложимо право. Международна договорна уредба на брака и семейството в българското международно частно право... Лекциите са от 2015та година. Внимавайте за това дали след това не са излизали нови решения на Съда на ЕС или дали не са влизали в сила нови регламенти регулиращи МЧП. Дължа да отбележа, че не съм ги набирал аз, и на места ... 7. издание към 1 октомври 2018 г. Съставителство и въведение от Боряна Мусева.Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската ... ПО с международен елемент (ПОМЕ) - държавния суверенитет се характеризира с възможността да се създава право и да се прилага то. Това право е типично за държавата, която е призната от международната общност... 4-то издание към 5 януари 2015 г. Третата част включва връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ. Право на Европейския съюз. Четвърто основно преработено и допълнено издание Жасмин Попова Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната ... Казуси по семейно и наследствено право. Второ допълнено издание Димитър Топузов, Велина Тодорова Този сборник попълва празнота в учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено право. В.Кутиков („Международно частно право…", стр. 332 ), според който от чл.26, ал.1 ЗЗД се извлича общ принцип, приложим и в сферата на международното частно право. Международно частно право - част ІІ (брачни, семейни и наследствени дела - международна компетентност, приложимо право и екзекватура) Боряна Мусева Настоящото издание представлява сборник с научни изследвания на катедра "Международно право и международни отношения" при юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Международно частно, семейно и наследствено право, лекции, пищови, материали, конспект 1. Понятие същност на международно публично право. МПП е система от правни норми, която регулира отношенията между държавите и международните организации, както и отношенията между самите тях. Международно частно право - Обща и специална част интернет книжарница "Нова звезда" Автор: Иван ... Те се уреждат от международното публично право, чийто субекти са държавите, създадените от ......