Безплатна електронна библиотека

Практика по прилагане на закона за обществените поръчки 2014-2015 г. Решения на КЗК и ВАС - Съставител: Мартин Петков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,72
ISBN: 9789549619973
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител: Мартин Петков

Можете да изтеглите книгата Практика по прилагане на закона за обществените поръчки 2014-2015 г. Решения на КЗК и ВАС във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В изданието са включени: решения на КЗК, потвърдени от ВАС свързани със:подготовката на документацията за обществената поръчкапровеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчкаСъбраната практика има за цел да даде тълкуване и насоки, относно прилагането на специфични разпоредби от ЗОП по:• Залагане на незаконосъобразни изисквания в документацията на обществената поръчка.• Работа на комисията за оценка. разглеждане на офертите на участниците.• Незаконосъобразни действия на възложителя.• Процесуални нарушения при разглеждане на жалбата от страна на КЗК.

...а „Държавен вестник" са обнародвани промени и в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, направени с Постановление № 30 на МС от 20 ... Закони и нормативни актове - Книжарница Bookpoint - страница 8 ... .02.2019 г. за приемане на Наредба за външните ... Практика по прилагане на закона за обществените поръчки 2014 - 2015 г. Решения на КЗК и ВАС Решения на КЗК, потвърдени от ВАС свързани със: НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧ ... PDF ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ... . Решения на КЗК и ВАС Решения на КЗК, потвърдени от ВАС свързани със: НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ДВ, бр. 13/2016 г.) ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ДВ, бр. 28/2016 г. ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП" 21 и 22 май 2018 г., гр. София х-л "Бест Уестърн Сити", ул. "Стара планина" 6 ЛЕКТОРИ: ПОЛИНА ЦОКОВА - юрист, експерт по обществени поръчки ODIT.info Семинари - ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И В ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ. СТАРТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА- 2018. АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ППЗОП. Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), относно: Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г., приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г., обн. Виж откритите Начало за търсене "закон за обществените поръчки" в . „Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки", Договор № 46/18.01.2013 г. и Анекси №№№ 1/19.11.2013 г., 2/29.09.2014 г. и 3/14.04.2015 г. към него...