Безплатна електронна библиотека

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,3
ISBN: 9789547309777
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Приложение към сборника "Обществени поръчки" (13. издание)Това издание съдържа новия Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, който се прилага от 15 април 2016 г. Включена е и Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.Надяваме се да бъдем полезни за всички читатели, които вече са закупили 13-то издание на сборника "Обществени поръчки".

.... 86 от 18.10.2018 г. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 30 ... Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки ... ... .06.2015 г. pdf / 2428.14 KB. Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия, доп. бр. 40 от 2.06.2015 г. 3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за ... Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, като чр ... PDF ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки ... ... Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, като чрез тях подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, които са в сила ... В книгата се разглеждат правните уредби на големите и малките обществени поръчки според Закона за обществените поръчки (ЗОП) от 2004 г., Правилника за прилагане ЗОП от 2004 г., Наредбата за ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки Обн. - ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила ... 1. ЗОП Закон за обществените поръчки 2. ППЗОП Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 3. ЗЕДЕП Закон за електронния документ и електронния подпис 4. Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобщава пресслужбата на Министерски съвет. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. Приеха промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по време на днешното заседание на кабинета "Борисов-3", съобщиха от МС. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. 4. Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията ... Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 2020.03.18 | 14:41; Правителството приема План за действие по социалната икономика 2020.03.04 | 08:13 СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ЗОП Закон за обществените поръчки ППЗОП Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки ЗЗД Закон за задълженията и договорите ......