Безплатна електронна библиотека

Теория на наказателното правораздаване - проф. д.ю.н. Никола Манев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,12
ISBN: 9789542819080
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д.ю.н. Никола Манев

Всички проф. д.ю.н. Никола Манев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Предмет на работата са признаците на правораздаването, неговата обща характеристика при действие на правилото за разделение на държавната власт. Очертава се дейността по разглеждане и решаване на наказателни дела, като се откроя ва естест вото на правораздавателния акт и неговите ефекти. Един от правните феномени е законната сила на тези актове, тяхната непререшаемост и задъл жи тел ност, подобна на правна норма. Оттук произтича и въпросът, кой то следва да намери обоснован отговор: има ли правораздавателният акт зна че ние то на източник на обек тив ното право или все пак зна че ние то му е в сферата на прилагане на нормите. Това поставя и проблема за другите ефекти на акта като преюдициалност и презюмиране на фактически обстоятелства.За автораПроф. д.ю.н. Никола Манев е ръководител на катедра "Наказателноправни науки" в ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и е председател на Общото събрание на факултета. Професор е по Наказателнопроцесуално право в ПУ "Паисий Хилендарски", Нов български университет и в Института за държавата и правото при БАН, където е член на секция "Наказателноправни науки" и на редакционната колегия на сп."Правна мисъл". Автор е на над 90 научни публикации, главно в областта на наказателния процес.Работил е като ръководител на отдел "Съвет за криминологически изследвания"към Върховната касационна прокуратура.

...е на реформата на наказателния процес ... Теория на наказателното правораздаване ... ... Теория на наказателното правораздаване. Наказателното правораздаване през погледа на медиите. (deposited 23 Dec 2014 11:47) [Currently Displayed] Наказателното правораздаване през погледа на медиите. (deposited 15 Aug 2018 06:16) Наказателното правор ... Теория на наказателното правораздаване | Galaxy.bg ... . (deposited 15 Aug 2018 06:16) Наказателното правораздаване през погледа на медиите. (deposited 23 Dec 2014 11:47) Наказателното правораздаване през погледа на медиите. (deposited 15 Aug 2018 06:16) [Currently Displayed] Т.е. в системата на прокуратурата, макар и в онова чудо на чудесата, наречено "специализирана прокуратура", някой, който вероятно претендира, че е с всичкия си, е написал тази версия и ... Наказателен процес. Схеми и таблици пето преработено и допълнено издание. Петото издание на учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината наказателно-процесуално право, изучавана в юридическите ... Принципи на доказването. Използвана при проф. Тенчо Колев в ЮЗУ Неофит Рилски гр. Благоевград.... Правосъдната система и правната система са доста по-широки. Имат функциите да ни кажат как да се случват по нормален начин обществените отношения, а не да са средство за осъществяване на форма на репресия. Теория на наказателното правораздаване Проф. д.ю.н Никола Манев ... Теория на наказателното правораздаване ......