Безплатна електронна библиотека

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част I - Съставител: Константин Кунчев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,40
ISBN: 9789547309319
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител: Константин Кунчев

Всички Съставител: Константин Кунчев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография - Константин КунчевВ сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952–2015 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК.В първата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на сключването и действието на договорите (чл. 1-25 ЗЗД).Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

...ев Закон за задълженията и договорите ... Гражданско право и процес | Издателска къща "СОФИ - Р" ... . Задължителна съдебна практика-част iv. Непозволено обогатяване.Водене на чужда работа без пълномощие (чл.55-62) интернет книжарница "Нова звезда" Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика, част vi. ... Сборник съдебна практика на ВС и В ... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна ... ... . ... Сборник съдебна практика на ВС и ВКС на Р България 1953-2008 г. - част 1. Заглавие: Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част i Сключване и действие на договорите (чл. 1-25) 02.06.2015 . Националният институт на правосъдието и издателство „Сиби" имат удоволствието да ви поканят на представянето на книгата „Закон за задълженията и договорите. Правото - съдебна практика, теория и казуси.3,8 хил. харесвания.Страница за интересни съдебни решения, казуси от адвокатската практика и теорията, свързана с тях. - Закон за задълженията и договорите-задължителна съдебна практика-непозволено увреждане/ чл.45-54/-издателство "Сиби" 2017г-503стр, използвано,-10лв. [3] Засиленото приемане на тълкувателни решения в последните години е критикувано обосновано и от Таков, Кр. Закон за задълженията и договорите. С.: Сиби, 2010 и Балевска, Е., М. Бобатинов. Съгласно чл. 70, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС) добросъвестен владелец е този, който владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или формата на ... Месечни списания на издателство Труд и право с актуално приложно знание за трудовите отношения, счетоводството, собствеността, търговското, и облигационното право. Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част I book. Read reviews from world's largest community for readers. В сборника е съб... Заглавие: Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част i Сключване и действие на договорите (чл. 1-25) ЗАКОН за задълженията и договорите Обн. - ДВ, бр. 275 от 22.11.1950 г.; в сила от 01.01.1951 г.; попр., бр. изв. 2 от ... ОБЩА ЧАСТ ... бр. 12 от 1993 г.) Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили ... "Сиби"; - учебник - Константин Кунчев - Закон за задълженията и договорите - Задължителна съдебна практика - част i - vi - изд. "Сиби". Българското прецедентно право, Sofia, Bulgaria. 7K likes. Българското прецедентно право (www.290caselaw.com) е правно-информационна система за... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV book. Read reviews from world's largest community for readers. В сборника е съ... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част iv Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55-62) То може да се поеме и за бъдещо, и за условно задължение. Чл. 139. Поръчителство може да се поеме и за част от задълженията на длъжника или при по-леки условия....