Безплатна електронна библиотека

Еднолични търговски дружества - Проф. д-р Георги Стефанов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,84
ISBN: 9789546082237
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д-р Георги Стефанов

Можете да изтеглите книгата Еднолични търговски дружества във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Тази книга предлага изчерпателно правно знание за едноличните търговски дружества (ЕТД) – едноличното търговско дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и едноличното акционерно дружество (ЕАД).Подробно е анализирано правното положение на едноличните търговски дружества. Проследено е възникването на нормативната им уредба както в България, така и според европейското дружествено право. Анализирани са предимствата и недостатъците на ЕТД като отделен вид търговски дружества. Разгледано е управлението и представителството на ЕООД и ЕАД. Изследвани са различните форми на преобразуване на ЕТД, както и спецификата при тяхното прекратяване и ликвидация.Направен е пълен и критичен коментар на действащото законодателство за ЕТД и са аргументирани предложения за неговото усъвършенстване. Анализирана е богатата съдебна практика, в т.ч. и на Съда на Европейския съюз.Авторският труд е съобразен със законодателството към 1 януари 2015 г.

...ърговски... Днес 164 Вчера 48 covid-19 35 ... Търговец - Уикипедия ... . Две държавни предприятия стават еднолични търговски дружества. 17.04.2019 14:00 2049. ... 1. еднолични търговски дружества с общинско имущество; 2. търговски дружества с общинско участие, където общината е собственик на дялове и акции 3. и самостоятелно - чрез общинск ... Процедура по преобразуване (вливане, сливане, разделяне и ... ... . и самостоятелно - чрез общински предприятия. търговски дружества Съгласно т. 3 и сл. от решение № 38 от 28.02.2008 г. относно утвърждаване на бизнес-задачи за управлението на общинските еднолични (Предишен § 1 - ДВ, бр. 12 от 1996 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество и чл. 29 от Закона за счетоводството. Съгласно чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ, задължението за осигуряване за лицата по чл.4, ал.3, т.1-4 от КСО - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица ... Книгата разглежда правното положение, икономическите и управленските проблеми на двата най-разпространени вида капиталови търговски дружества у нас - ЕООД и ЕАД. Седем от осемте общински еднолични дружества приключват финансовата 2019 г. с положителен резултат. Изключение прави само „Общински транспорт - Русе" ЕАД Пререгистрация на търговски дружества, годишни финансови отчети. Пререгистрация на търговски дружества, еднолични търговци. Специалистите по здравни грижи - медицински сестри, акушерки, рехабилитатори могат да създават собствени медицински практики, в които самостоятелно, без наблюдение, да изпълняват лекарски предписания. Приетите текстове дават възможност лечебните заведения да се учредяват още от еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори Търговски дружества и държавни предприятия; История; Антикорупция; Парламентарен контрол; Кариери; Бюджет; Тръжни процедури; Протоколи от УС на ДФЗ; ОСП 2021-2027 г. Визия и законодателство Собствениците и съдружниците в търговски дружества (ЕООД и ООД) подлежат на задължително осигуряване за ДОО. Когато упражняват дейност по управление и контрол на дружествата те са ... търговски дружества за корпоративни юридически лица, което ги доближава до . ... Търговския закон допуска образуване на еднолични дружества с ограничена . търговски дружества - еднолични търговски дружества, се извършва след провеждане на търг или конкурс при условията и по реда на действуващи нормативни актове....