Безплатна електронна библиотека

Реабилитацията по българското наказателно право

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,49
ISBN: 9789547309203
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Реабилитацията по българското наказателно право във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В книгата е направен преглед на установяването и развитието на уредбата на реабилитацията у нас от 1896 г. до днес. Предложен е анализ на създадените през годините теории за правната същност и значение на реабилитацията. На тази база е обоснована авторовата теория за същността и значението на реабилитацията. Изяснена е правната същност на отделните видове реабилитация. Подробно са анализирани приложното поле и предпоставките за приложението им. Предмет на разглеждане са и европейските практики при уредбата на института на реабилитацията.Направени са и предложения de lege ferenda. Изследването е предназначено основно за практикуващите юристи, но би могло да е полезно и на тези, които се занимават с научни изследвания в областта на наказателното право, на студентите в юридическите факултети, както и на всички, за които материята представлява интерес.За автораРалица Илкова е преподавател по наказателно право в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски". Доктор по право. Има множество публикации в областта на наказателното и административнонаказателното право, съавтор е на сборници със съдебна практика и учебни помагала.

...та като актуален проблем на съвременния обществен живот ... Наказателно право - Уикипедия ... . Централно място в нея е отделено на критичния анализ на ... В него е направен обстоен исторически преглед на развитието на това наказание, както и съпоставка на глобата по българското наказателно право с глобата в други европейски държави. Заглавие: Реабилитацията по българското наказателно п ... www.book.store.bg ... . Заглавие: Реабилитацията по българското наказателно право Тази книга представлява цялостно изследване по въпросите на реабилитацията съгласно уредбата й в българския наказателен закон. Реабилитацията по българското наказателно право ... се занимават с научни изследвания в областта на наказателното право, на студентите в юридическите факултети, както и на всички, за които ... В него е направен обстоен исторически преглед на развитието на това наказание, както и съпоставка на глобата по българското наказателно право с глобата в други европейски държави. В него е направен обстоен исторически преглед на развитието на това наказание, както и съпоставка на глобата по българското наказателно право с глобата в други европейски държави. В него е направен обстоен исторически преглед на развитието на това наказание, както и съпоставка на глобата по българското наказателно право с глобата в други европейски държави. g2725.jpeg Автор: Ралица Илкова Заглавие: Реабилитацията по българското наказателно право Тази книга представлява цялостно изследване по наказателно право i. Възникване и развитие на института в България ii. Теории за правната същност на реабилитацията по българското нака...