Безплатна електронна библиотека

СЕМЕЕН КОДЕКС - Чл.-кор. проф. д.ю.н Цанка ЦАНКОВА, Проф. д.ю.н. Методи МАРКОВ, Доц. д-р Анна СТАНЕВА, Доц. д-р Велина ТОДОРОВА, Д-р Веселин ПЕТРОВ, Емануела БАЛЕВСКА – съдия във ВКС, Бонка ДЕЧЕВА – съдия във ВКС, Вергиния МИЧЕВА – зам.-министър на правосъдието

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,37
ISBN: 9789546082220
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Чл.-кор. проф. д.ю.н Цанка ЦАНКОВА, Проф. д.ю.н. Методи МАРКОВ, Доц. д-р Анна СТАНЕВА, Доц. д-р Велина ТОДОРОВА, Д-р Веселин ПЕТРОВ, Емануела БАЛЕВСКА – съдия във ВКС, Бонка ДЕЧЕВА – съдия във ВКС, Вергиния МИЧЕВА – зам.-министър на правосъдието

Можете да изтеглите книгата СЕМЕЕН КОДЕКС във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Изданието съдържа приложен тематичен коментар на Семейния кодекс с акцент върху най-важните и проблемни въпроси на правоприлагането, с подробен анализ на новата, на постоянната и на противоречивата съдебна практика, както и на тълкувателните решения на ВКС в областта на семейното право.В обосновката на съдебните актове се разкрива връзката и синхронът на разпоредбите на Семейния кодекс с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс и Административнопроцесуалния кодекс.Публикуваните съдебни решения са по най-различни житейски казуси, засягащи всички семейноправни отношения, в това число уреждането на имуществените спорове между съпрузи и бивши съпрузи, решаването на въпросите, отнасящи се до ненавършилите пълнолетие лица, осиновяването, родството, произхода и др. Тяхното разнообразие от фактическа и правна страна дава подходящ материал за преодоляване на колебания и грешки, за търсене на отговор на възможни и спорни хипотези.Целева аудитория: Практикуващи юристи – съдии, адвокати, нотариуси; преподаватели и студенти в юридическите факултети на ВУЗ.

.... Правилата за сроковете по този кодекс не се прилагат за сроковете, започнали да текат при действието на отменения Семеен кодекс, освен ако за завършването им по него се изисква по-дълъг ... Семеен кодекс | Обреди Варна ... ... Кодекс на международното частно право Кодекс на труда Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.) Наказателен кодекс Наказателно-процесуален кодекс Семеен кодекс Семеен кодекс (СК) - текст и съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) (3) Държавата прекра ... PDF СЕМЕЕН КОДЕКС ., . 92 28.11.1969 ., . 27 ., . 90 12.11 ... ... . изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.) Наказателен кодекс Наказателно-процесуален кодекс Семеен кодекс Семеен кодекс (СК) - текст и съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) (3) Държавата прекратява изплащането на издръжка, присъдена на основание и от отменения Семеен кодекс, по делата и преписките по ал. 2, считано от първия ден на месеца, следващ влизането в...