Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2014 г. - Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,1
ISBN: 2010008729
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова

Тук ще намерите книгата Социално осигуряване 2014 г. pdf

Описание:

- актуализирани текстове на всички важни нормативни актове след промените в нормативната уредба от началото на годината;- важни указания на НОИ и на НАП;- подробни авторски коментари по основните положения в социалното осигуряване с акцент върху новите моменти през 2014 г.;- експертни решения на специфични казуси и отговори на конкретни въпроси; - полезна приложна информация.Компактдискът съдържа всички законови и подзаконови нормативни актове на социалното ина здравното осигуряване, регламентите на ЕС, всички двустраннидоговори по социално осигуряване, по които страна е Р България, както иподбрана практика на Върховния административен съд.Автори и съставители на изданието са екип от водещи специалисти по социално осигуряване с ръководител доц. д-р Бисер Петков.Целевата аудитория нагодишника са счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти испециалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата наНационалния осигурителен институт и Националната агенция за приходите;управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели истуденти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.Изданието отразява състоянието на законодателството към 2 април 2014 г.

...етки на НАП от 01.01.2013 г., актуални за 2014 г ... Нов Кодекс за социално осигуряване - по модела на ... ... . Минимална работна заплата - 340 лв. Максимален месечен размер на осигурителния доход - 2400 лв. ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) и изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2015 г., направени с § 3 от Преходните и ... Социално осигуряване - 2019 г. - ИК "Труд и право" ... .01.2015 г., направени с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г. До 15 Октомври 2019 г. дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби за еднократна помощ за първокласници, за учебната 2019/2020 г. Относно Закона за бюджета на ДОО за 2014 и изменения в Кодекса за социално осигуряване, приет със ЗБДОО за 2014. (обн ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.) със Закона за допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани...