Безплатна електронна библиотека

Новите моменти при възлагане на обществените поръчки - Поля Огнянова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,55
ISBN: 9789542815341
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Поля Огнянова

Насладете се да четете Новите моменти при възлагане на обществените поръчки Поля Огнянова epub книги безплатно

Описание:

В книгата се съдържа обстоен коментар на автора относно задълженията на възложителите по осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по възлагане на обществените поръчки, както и на действията по подготовка и предоставяне на документацията за участие. Разгледани са изискванията към комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите и протоколите, които се съставят при всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка или при възлагане чрез публична покана. Анализирано е съдържанието на офертата при различните процедури за възлагане на обществени поръчки и новите изисквания към документите, които следва да съдържа офертата за участие. Коментирани са отделните етапи на възлагането на обществени поръчки чрез публична покана.В помощ на възложителите са разработени редица примерни образци на документи, които се съставят в процеса по възлагане на обществени поръчки.Поля Огнянова завършва висше образование, специалност «Право», в Университета за наицонално и световно стопанство през 1999 г. През 2007 г. придобиваобразователно-квалификационна степен «магистър», специалност «Публична администрация», в Софийски университет «Св. Климент Охридски». От 2002 г. до 2007 г. работи като юрисконсулт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а от 2007 г. до настоящия момент – в Сметната палата. През 2012 г. получава грамота «Юрисконсулт на годината» от Националния съюз на юрисконсултите. Автор е на книгата «Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки», издадена от «Сиела Норма»АД, както и на редица публикации в областта на обществените поръчки. Участвала е като експерт в процедури за възлагане на обществени поръчки. Лектор е в редица семинари по теми, свързани с възлагането и контрола в областта на обществените поръчки.

...иране при възлагане на обществени поръчки и много други ... store.bg - Закупилите книгата "Новите моменти при ... ... . ... Принципи и базисни положения в нормативната уредба на ... (5) При възлагане на обществените поръчки по ал. 1 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. На 28 март 2014 г. в Официалния вестник на Европейския съюз ... Новите европейски директиви в областта на обществените поръчки ... . На 28 март 2014 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха публикувани няколко директиви, свързани с възлагането на обществените поръчки - Директива 2014/24/ЕС, Директива 2004/18/ЕО и Директива 2014/25/ЕС. Новите моменти при възлагане на обществените поръчки 5 лв. Добавена от телефон в 10:08, 26 май 2020 Актуална уредба на електронното възлагане на обществените поръчки в ЗОП и в ППЗОП към 1 март 2019 г. § 1. Нови моменти в ЗОП, свързани с електронното възлагане на обществени поръчки § 2. съюз, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки (наричани по-нататък новите насоки на ЕК). Целта им е да се въведе правна сигурност за участващите в НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ПОЛЯ ОГНЯНОВА - СИЕЛА е увлекателно четиво за свободното време. Актуална цена и кратко резюме вижте във framar.bg. Събитие: НОВ...