Безплатна електронна библиотека

Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014. Коментари и приложения - Bruce Mackenzie, Raymond Chamboko, Blaise Colyvas, Danie Coetsee, Edwin Selbst, Tapiwa Njikizana, Brandon Hanekom

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,96
ISBN: 2010008287
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Bruce Mackenzie, Raymond Chamboko, Blaise Colyvas, Danie Coetsee, Edwin Selbst, Tapiwa Njikizana, Brandon Hanekom

Тук ще намерите книгата Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014. Коментари и приложения pdf

Описание:

МСФО са обект на все по-силно обществено внимание - особено след като през 2000 г. бяха възприети от Международната организация на комисията за ценни книжа, през 2002 г. от Европейския съюз и през 2007 г. от американската Комисия за ценни книжа.

...а обществено-икономическите отношения и обективно на- Курсът по „Счетоводство на предприятието" включва теми, свързани със счетоводното отчитане на операциите и процесите, протичащи в нефинансовите предприятия ... Статии за "Международни стандарти за финансова отчетност ... ... . Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2016- Коментари и приложения Автор: Вивид Райс. Цена: 120.00 лв. Отстъпка: 120.00 лв. (50.00 %) Наръчник за съответствие с МСФО. МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ - КОМЕНТАРИ И ПРИЛОЖЕНИЯ на стр.529 цитирам,"Даренията при признаване на специфични ... Международни стандарти за счетоводство и финансова ... ... . Цена: 120.00 лв. Отстъпка: 120.00 лв. (50.00 %) Наръчник за съответствие с МСФО. МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ - КОМЕНТАРИ И ПРИЛОЖЕНИЯ на стр.529 цитирам,"Даренията при признаване на специфични разходи се признават за доход за периода ... Международните стандарти за финансовo отчетане (МСФО) (на английски: International Financial Reporting Standards, IFRS) се състоят от счетоводни стандарти и разяснения, издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти . РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои Международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета ИК Труд и Право - издател на трудово-правна, социално-правна, финансова и търговска литература и софтуер Прилагане на Международните счетоводни стандарти за 2009 г. bafb 500 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО . АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА . ... подходите и методите за създаване, обработване, систематизиране и обобщаване на счетоводна информация за разнообразните отчетни ......