Безплатна електронна библиотека

Правен режим на данъчната ревизия - Нина Чилова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,37
ISBN: 978-954-8933-834
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нина Чилова

Тук ще намерите книгата Правен режим на данъчната ревизия pdf

Описание:

Демократичният преход на България и членството й в ЕС не само наложиха европейски пазарни принципи и стандарти в икономическите обществени отношения, но и в известна степен ускориха процесите, свързани с кодификацията на данъчното законодателство. Тази законодателна мярка бе не само оправдана, но и обективно необходима с оглед усъвършенстване на данъчното законодателство, което е основен финансов инструмент за развитие на икономиката и за обезпечаване на финансовата стабилност на страната.Като форма на осъществяване на последващ данъчен контрол, данъчната ревизия играе важна роля в системата на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата. Тя е основен инструмент в контролната дейност на органите по приходите, позволяващ цялостно да бъде проверено изпълнението на конституционните задължения на гражданите - плащането на данъците. Данъците са най-важният инструмент за преразпределяне на приходите и осигуряват мобилизиране на финансовия ресурсза изпълнение на важни социални задачи.При съвременното ниво на законодателно регулиране данъчната ревизия е самостоятелен правен институт, всестранното изучаване на който представлява значителен научен интерес.В правната ни литература липсват научни изследвания върху цялостния правен режим на данъчната ревизия. Съществуват отделни публикации, които често се свеждат до преразказ на законодателните разрешения, свързани с данъчната ревизия. Липсата на задълбочени научни разработки по отношение на цялостния правен режим на данъчната ревизия е предизвикателство за автора да се опита да запълни тази празнота.Необходимостта от формирането на единен концептуален подход на данъчната ревизия като най-важна форма на данъчен контрол определя и важността на избора на темата на настоящото изследване.Предмет на изследването е правният режим на данъчната ревизия като самостоятелен правен институт. Така формулираният предмет предпоставя решаване на следната научна задача. На първо място да се изясни правната природа на този институт в законодателството. След това да се определи мястото му в системата на данъчния контрол като част от контрола във финансовата система. На трето място да се изяснят теоретико-практическите аспекти на организацията, провеждането и приключването й.На четвърто място да се направи съпоставка на данъчната ревизия със сходни правни институти във финансовата ни система и извън нея.За решаването на тези задачи в рамките на изследването са използвани методите на правнодогматичния и логическия анализ. Намират приложение историкогенетичният подход и сравнителноправният метод. Направен е преглед на разрешенията на този правен институт в европейски и други чуждестранни законодателства. Използван е и системният метод на изследване, който дава възможност да се разкрие многостранната природа на правното явление.

...жим на данъчната ревизия ⚫ от Нина Чилова 【Нова Звезда】 978-954-8933-834 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... 26. Правен режим на бюджетните приходи. Понятие и видове ... ... . Правен режим на данъчната ревизия. Демократичният преход на България и членството й в ЕС не само наложиха европейски пазарни принципи и стандарти в икономическите обществени отношения, но и в известна степен ... Правен режим на данъчната ревизия - Нова звезда. Моля, обърнете внимание, че този продукт е с ограничена наличност в нашия склад или ... PDF УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ... ... Правен режим на данъчната ревизия - Нова звезда. Моля, обърнете внимание, че този продукт е с ограничена наличност в нашия склад или при доставчик. Предмет на изследването е правният режим на данъчната ревизия като самостоятелен правен институт. Така формулираният предмет предпоставя решаване на следната научна задач...