Безплатна електронна библиотека

Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност - Нина Гевренова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,58
ISBN: 978-954-730-854-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нина Гевренова

Всички Нина Гевренова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

"Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност" изследва проявите на фактическата неравнопоставеност между работниците и служителите с намалена и пълна работоспособност и правните средства и способи, с чиято помощ държавата я преодолява и трансформира в юридическа равнопоставеност. Подробно са анализирани характеристиките, съдържанието и обхватът на специалната закрила, която законодателят предоставя при учредяването, съществуването и прекратяването на техните индивидуални трудови правоотношения. Изследвани са правата и задълженията на работниците и служителите с намалена работоспоспособност и на работодателите в процеса по трудострояване, приспособяване на условията на труд, изполване и разпореждане с остатъчната работна сила, възнагражденията и т.н. Книгата съдържа и разглежда богата практика на ВАС, свързана с медицинската експертиза на намалената работоспособност, законосъобразността и правните последици, които болничните листове и експертните решения на органите на медицинската експертиза предизвикват. В нея се анализира и практиката на ВКС, свързана с правните последици от трудострояването, специфичните субективни права и задължения, специалната закрила при уволнение, нейното преодоляване от страна на работодателя, законосъобразността на прекратяването и т.н.Нина Гевренова е главен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право и адвокат в САК. Автор е на книгата „Правилникът за вътрешния трудов ред“.

...вреждания, включително с трайно ... ODIT.info - Дискусия - Отпуск при трудостроени лица ... ... След решение на ТЕЛК съм с намалена работоспособност. Аз съм в неравностойно положение ... Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Специална закрила на работниците и ... (Рез. на англ. и рус. ез.). 10. Представители на р ... Общи задължения на работодателя • Изпълнителна агенция ... ... . и рус. ез.). 10. Представители на работниците и служителите за информиране и консултиране - понятие и категории. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ІІІ. 2. определянето на работници и служители, които ще извършват дейности по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, първа помощ, борбата с пожарите и евакуацията на ... Книга » Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност ... Министрите, ръководителите на другите ведомства и общинските съвети са длъжни да...