Безплатна електронна библиотека

Международният договор - източник на международното частно право - Николай Натов, Йорданка Зидарова, Васил Пандов и др.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,59
ISBN: 9789542813569
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Натов, Йорданка Зидарова, Васил Пандов и др.

Николай Натов, Йорданка Зидарова, Васил Пандов и др. книги Международният договор - източник на международното частно право epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ:1. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР – ИЗТОЧНИК НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО: ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕС ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИПрофесор д-р Йорданка Зидарова2. РОЛЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОГОВОР ЗА УРЕДБА НА ОТНОШЕНИЯТА, ПРЕДМЕТ НА СЪВРЕМЕННОТО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВОПрофесор д-р Николай Натов3. КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ КАТО ИЗТОЧНИК НА БЪЛГАРСКОТО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВОд-р Васил Пандов4. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР В МАТЕРИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЗНАВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛАд-р Боряна Мусева5. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР В МАТЕРИЯТА НА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ д-р Станислав Йордански6. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНОПРАВНАТА ИМ УРЕДБАд-р Ясмина Андреева7. МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА УРЕДБА НА ПРЕЗГРАНИЧНАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ЗНАЧЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1346/2000 ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТд-р Дафина Сърбинова8. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР В ОБЛАСТТА на АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВАд-р Теодора Ценова9. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР КАТО „SOFT LAW“ В МАТЕРИЯТА на МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИИвелин Кирчев

...ова ... Международното частно право е самостоятелен правен клон в системата на правото или особен правен отрасъл на националното право, чиито правни норми са предназначени да регламентират частните отношения с ... store.bg - кодекс на международното частно право ... ... През целия месец май осем юридически заглавия на Сиела ще бъдат с 20% отстъпка: 1. Международният договор - източник на международното частно право, Николай Натов и колектив. 2. Международният договор - източник на международното частно право Николай Натов, Йорданка Зидарова, Васил Пандов, Бо ... Сборник източници на международното частно право - том 2 ... . Международният договор - източник на международното частно право, Николай Натов и колектив. 2. Международният договор - източник на международното частно право Николай Натов, Йорданка Зидарова, Васил Пандов, Боряна Мусева, Станислав Йордански, Ясмина Андреева, Дафина Сърбинова ... Международните договори като източник на Българското право - курсова работа. материали. материали 225,468 презентации 49,137 учители 3,164 домашни ... Международният договор - източник на международното частно право Николай Натов, Йорданка Зидарова, Васил Пандов, Боряна Мусева, Станислав Йордански, Ясмина Андреева, Дафина Сърбинова ... Заобикалянето на закона е сред "общите" институти на международното частно право, но същевременно то има корени и в общата теория на правото и общата част на гражданското право. МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО. i.Същност на частноправните отношения с международен елемент ... създадени по пътя на международният договор, и то само за държавите-страни по него! ... *Под въпрос е ... Понятие и обща характеристика на международното частно право - предмет, функция, съотношение с други правни отрасли, система... 5.8. Международно частно право на ЕС. 6. Система на международното частно право като отрасъл на правото и като правна наука. 6.1. МЧП - система от правни норми. 6.2. Система на науката за МЧП. Глава ii. Международният договор - източник на международното частно право Николай Натов и др. 25.00 лв. Международния договор се приема за основен източник на международното право или най-малко за източник, който получава все по-широко разпространение. Международният договор може да бъде определен като споразумение ... Поръчай "Международният договор - източник на международното частно право" от Николай Натов и др. на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ КАТО ИЗТОЧНИК НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО. Системата на международното право представлява самостоятелен правопорядък, с характерни само за него особености, които коренно го отличават от ... МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР - ИЗТОЧНИК НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО (2013) - оферти с цени, най-евтино 22,50 лв. Виж онлайн магазини за Книги с намаления, описания, оценки и коментари. Цени в Лв за МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР ... Книгата е първото българско самостоятелно актуално изследване на международното частно деликтно право. В центъра на анализа е Регламент „Рим ІІ", който след 11 януари 2009 г. се прилага ... съобразно правилата на международното частно право (чл. 4, ал. 2 от Конвенцията). 3.2. Конвенцията съдържа легално определение на договора за факторинг3. МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО i.Същност на частноправните отношения с международен елемент Към меж...