Безплатна електронна библиотека

Военни престъпления - Пламен Петков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,5
ISBN: 9789542813798
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пламен Петков

Най-добрият Военни престъпления pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата се състои от въведение, четири глави, включващи тринадесет параграфа и списък на използваната литература. В първата глава „Характеристика на законодателството, предвиждащо наказателна отговорност за военни престъпления“ се разглежда и определя същността на военнонаказателното законодателство, както и се разкрива мястото му в системата на българското наказателно право. При направения историко-правен и сравнителноправен анализ е разгледан и обобщен опитът, свързан с развитието на военнонаказателното законодателство.Втората глава „Понятие, характеристика и система на военните престъпления“ е посветена на изследването на общотеоретичните основания на наказателната отговорност за извършени военни престъпления, понятието за военното престъпление, неговия родов обект, обективна страна, субект, субективна страна, наказуемост, другите особености на военните престъпления и системата на военните престъпления.В третата глава „Военни престъпления, извършени в мирно време“ са разгледани военните престъпления, извършени в мирно време.В четвъртата глава „Военни престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка“ са разгледани военните престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка, или при участие в мисия или операция извън страната и военните престъпления във връзка с военни действия.СЪДЪРЖАНИЕ:ВЪВЕДЕНИЕ Глава първаХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ПРЕДВИЖДАЩО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ § 1. Наказателноправна характеристика и анализ на наказателното законодателство за военните престъпления § 2. Създаване и развитие на българското военнонаказателно законодателство§ 3. Сравнителноправен анализ на военнонаказателното законодателство в другите държави Глава втораПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СИСТЕМА НА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ § 1. Понятие за военно престъпление§ 2. Характеристика на военните престъпления І. Родов обект на военните престъпления ІІ. Обективна страна на военните престъпленияІІІ. Субект на военните престъпления ІV. Субективна страна на военните престъпления V. Наказуемост при военните престъпления VІ. Други особености на военните престъпления § 3. Система на военните престъпления Глава третаВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ В МИРНО ВРЕМЕ § 1. Престъпления против подчинеността и военната чест І. Обща характеристика на престъпленията против подчинеността и военната чест ІІ. Неизпълнение на заповед ІІІ. Заплашване на началник или военно длъжностно лице, изпълняващо задължение по военната служба, съпротива или принуда по отношение на началник или военнодлъжностно лице, изпълняващо задължение по военната служба ІV. Насилствени действия по отношение на началник или военно длъжностно лице, изпълняващо задължениеV. Обида и клевета между военнослужещи или държавни служители в структурните звена на МВР VІ. Нарушаване на уставните правила за взаимоотношенията между военнослужещите § 2. Отклонение от военна служба І. Обща характеристика на отклоненията от военна служба ІІ. Отклонение от военната служба. Самоволно напускане на частта или мястото на службата или неявяване на служба ІІІ. Отклонение от задължение по военна служба чрез симулиране на болест, подправка на документ или друг измамлив начин.Отклонение от задължение по военна служба чрез разстройство на здравето (членовредителство) ІV. Отказ от изпълнение на задължения по военната служба или системно отклонение от изпълнението им V. Отклонение от военна служба с намерение да се напуснат пределите на страната без разрешение на надлежните органи § 3. Длъжностни престъпления I. Обща характеристика на военнодлъжностните престъпления II. Злоупотреба с власт или със служебно положение, неизпълнение на задължения по служба или превишаване на власт III. Нарушаване или неизпълнение на служебни задължения по непредпазливост§ 4. Престъпления против караулната, постовата, патрулната, вътрешната и граничната служба I. Обща характеристика и система на престъпленията против караулната, постовата, патрулната, вътрешната и граничната служба II. Престъпления против караулната, постовата или патрулната служба III. Нарушения на установените правила по наблюдението и оповестяването във връзка с осигуряване на противовъздушната, противоатомната, противохимическата отбрана, както и отбраната на водното пространство IV. Нарушения на вътрешната служба V. Нарушения на граничната служба § 5. Други военни престъпления І. Разгласяване на военна тайна – 393 НКІІ. Престъпление против реда за опазването на военното имущество – 395 НК Глава четвъртаВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ ИЛИ В БОЙНА ОБСТАНОВКА§ 1. Военни престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка, или при участие в мисия или операция извън страната § 2. Военни престъпления във връзка с военни действия І. Престъпления, отнасящи се до водене на военните действия – чл. 398–400 НК ІІ. Престъпления, отнасящи до пребиваване в плен ІІІ. Престъпни отнемания на вещи и имущество по време на военни действия ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

...то на трудни случаи Открий най-добрите сериали, филми, информация за графика на излъчване ... Военни престъпления | Ozone.bg ... ... Военни престъпления Сезон 1 Епизод 1. Яко е! 7. Сподели 0. 5 239 01.09.2015 Инфо ... "Военни престъпления: Лос Анджелис" показва какви големи рискове поемат агентите от Службата за Специални Проекти, която е подразделение на Военноморския Специален Отдел. Службата се занимава със залавянето на най ... Отделът за военни престъпления се заема с н ... Престъпление - Уикипедия ... . Службата се занимава със залавянето на най ... Отделът за военни престъпления се заема с намирането на нападател, пребил до смърт морски пехотинец в собствената му къща. военни престъпления - отклонение от военна служба, неизпълнение на заповед; престъпления против мира и човечеството - пропаганда за ... Европа Шок в Косово: Обвинение за военни престъпления срещу Хашим Тачи. Новината избухна в Косово като бомба. Прищина. Президентът на Косово Хашим Тачи беше обвинен в престъпления срещу човечеството п...