Безплатна електронна библиотека

Данъчно облагане и счетоводно приключване 2013 - Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,33
ISBN: 2010007873
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов

Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов книги Данъчно облагане и счетоводно приключване 2013 epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Изданието предлага пълно приложно знание по данъчното облагане и счетоводното приключване на финансовата година:- нормативните текстове на Закона за корпоративното подоходно облагане, на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, на Закона за данък върху добавената стойности на Правилника за прилагането му;- приложни коментари по всеки данък от гледна точка на годишното финансово приключване;- актуални писма на Националната агенция за приходите;- подробни разяснения за подготовката и съдържанието на годишния финансов отчет;- анализ на спецификата на годишните финансови отчети напредприятията, които прилагат национални и международни счетоводни стандарти, на предприятията в селското стопанство и на лечебните заведения, на бюджетните предприятия и на предприятията с нестопанска цел.- десетки конкретни примери и експертни решения на важни въпроси от практиката на счетоводителя.Изложението е съобразено със законодателството към 15 септември 2013 г.Автори и съставители на книгата са д-р Антон Свраков, д.е.с., регистриран одитор, доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., регистриран одитор, Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Николай Ризов. Годишникът се препоръчва от Съюза на данъчните служители в България.Целевата аудитория на книгата са счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.

...КЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г ... Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2013 г. ... . Данъци, Финанси и счетоводство. 28 - 29 октомври 2019 г., 10.00 - 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина" № 33а Научи повече за книгата "Данъчно облагане и счетоводно приключване 2015" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Lex.bg - Семинари - Счетоводно приклю ... ODIT.info Семинари - Годишно счетоводно приключване и ... ... . Lex.bg - Семинари - Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2013г. Единната бюджетна сметка. Актуални въпроси на ДОПК „Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2013 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Промените в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 ... Финансови отчети в предприятията прилагащи НСФОМСП Съдържание на годишните финансови ... Данъчно облагане и счетоводно приключване 2013. тегло 1 кгКнигата-годишник ви предлага нормативните текстове на Закона за корпоративното подоходно облагане, на Закона на данъците върху доход  БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ КУРСОВА РАБОТА на тема: Годишно счетоводно приключване, същност, етапи и значение Изготвил: специалност: Счетоводство и контр Документ от ... Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книгата-годишник на ИК „Труд и право" - „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2013 г." Осчетоводявания при Счетоводно Приключване. ... услуги и други, по кредита на тези сметки се отчитат получените приходи, а по дебита - направените разходи и себестойността на продадените ... СЕМИНАР . Годишно счетоводно приключване и данъчно облаг...