Безплатна електронна библиотека

Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД - Мирослав Димитров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,72
ISBN: 9789547308169
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Мирослав Димитров

Всички Мирослав Димитров книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Фокусирането върху основанията за нищожност се предхожда систематично от кратко обобщение на общите положения, приети от правната доктрина и съдебната практика за нищожността въобще като правно явление, след което са разгледани отделните основания за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД – противоречие със закона, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави (вкл. договорите върху неоткрити наследства). Направен е и опит да бъде извършен своеобразен разрез на българското законодателство по линия на основанието за нищожност противоречие със закона, като са изведени конкретните забрани и ограничения, нарушаването на които предизвиква нищожност на сделките. Засегнати са основните частноправни нормативни актове – ЗЗД, ЗС, ЗН, ТЗ и др. По този начин се онагледяват различните законодателни техники за уреждане на предпоставките за конкретно приложение на общото правило за нищожност поради противоречие със закона. Така се открива и възможност да се вземе отношение по гранични хипотези, създаващи съмнение за нищожност, а и се придава практически облик на изследването, тъй като са разгледани спорни в практиката хипотези.Разработката има не само теоретична, но и практическа насоченост. Обхванати и анализирани са множество съдебни решения. Приоритет е даден на по-новата съдебна практика (тази от последните 10-15 години) по прилагането на чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Някои от съдебните решения, включително тълкувателни, са разгледани в критичен план.

...на текста в поредни ... 1 ... Липсата на съгласие като основание за нищожност на ... ... . Нищожност на сделката, изразяваща се в основанието за нищожност, обозначено в чл.26, ал.1 ЗЗД като „противоречие на закона". ТР е прието за уеднаквяване на практиката на съдилищата по приложението на чл. 26, ал. 2 ЗЗД във връзка ... 42.Основания за нищожност по 26, ал. 2 ЗЗД (нищожни сделки ... ... . 26, ал. 2 ЗЗД във връзка с чл. 202 ЗУТ. 4 Вж. в тази връзка интересното наблюдение на Шопов, А. По-коректно е, според мен, е да се твърди, че разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗЗД е специална по отношение на тази на чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Което следва и от логиката на подреждането на текста в поредни ... Изводът за произнасяне по иск с правно основание чл. 92, ал. 1 ЗЗД, а не на предявеното основание по чл. 236, ал. 2 ЗЗД, следва категорично и от диспозитива на решението. постави на разглеждане тълкувателно дело № 3 по описа за 2014 г. на ... Основанията за нищожност са уредени в разпоредбата на чл. 26 ... на чл. 26, ал. 2, предл. 1 ЗЗД не свързва нищожността на сделката с Основания за нищожност по 26, ал. 2 ЗЗД от erfvcd » 17 Юни 2016, 08:48 Може ли да се приложи 26, ал. 2 ЗЗД в продажба на парцел в който е имало кафе аператив от 80 кв (законна ) „В приложното поле на основанието за нищожност по чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД попадат всички останали случаи, в които лицето е дееспособно, но поради душевна болест или старческо слабоумие е ... Очевидно е противоречието между разбирането, което ВКС в посоченото тълкувателно решение влага в липсата на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД, и разбирането, което влагат ... Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. Предмет на изследване в изложението са основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД като съдържание и приложно поле. Фокусирането върху основ За да отхвърли иска за нищожност на договора поради противоречие с добрите нрави (чл. 26, ал. 1, предл. 3 ЗЗД), ГРС е приел, че в случая не е нар...