Безплатна електронна библиотека

Окончателност на сетълмента. Правна уредба - Иван Мангачев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,24
ISBN: 9789542812685
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Мангачев

Можете да изтеглите книгата Окончателност на сетълмента. Правна уредба във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Окончателността на сетълмента е сравнително ново и малко изследвано понятие в правната доктрина. За практикуващия юрист този правен институт започва да придобива все по-голямо значение. От една страна голяма част от безналичните плащания в страната се извършват чрез системи с окончателност на сетълмента, а от друга е важно какви последствия има за системата възможността за откриване на производство по несъстоятелност спрямо участник в нея. Счита се, че е необходимо приемането на специфична правна рамка, която има за цел да предпази финансовата стабилност като цяло и да не позволи проявлението и разпространението на т.нар. системен риск или рискът свързан с невъзможността на участник в платежна система или на финансов пазар да изпълни в срок задълженията си и по този начин да причини невъзможност за останалите участници да изпълнят техните изискуеми задължения.Настоящото изследване има за основна цел да анализира правната уредба свързана с окончателността на сетълмента. На ниво ЕС Директива 98/26 ЕО от 19 май 1998 (заедно с измененията към нея) е основният акт уреждащ окончателността на сетълмента. Тази директива е възприета у нас основно в Закона за платежните услуги и платежните системи и Закона за публично предлагане на ценни книжа. В изследването са включени също така и законодателствата на редица държави (България, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Франция и Хърватия), както и системните правила на няколко оператори на системи с окончателност на сетълмента.

...ончателност на сетълмента ... 《Търговско право Кн.2》| Поля Голева | Книги от онлайн ... ... . Правна уредба на субектите в система с окончателност на сетълмента се съдържа и в чл. 109а, ал. 2 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Там се посочва, че участници в системата ... Книги от категория Право в книжарница Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на в ... ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА. ПРАВНА УРЕДБА - ИВАН МАНГАЧЕВ ... ... . Само тук - 15% отстъпка на всички книги! Окончателност на сетълмента - Правна уредба ... Окончателността на сетълмента е сравнително ново и малко изследвано понятие в правната доктрина. За практикуващия юрист този правен институт ... Новите моменти при възлагане на обществените поръчки Поля Огнянова Книгата има за цел да представи практически поглед на последните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.40 от 13.05.2014 г ... БИСЕРА 6 - платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща окончателност на сетълмента, оперирана от „БОРИКА" АД. Окончателност на сетълмента. Правна уредба. Издателство: ... Влиянието на Австро-Унгария за създаването на албанската нация 1896 - 1908. Издателство: ... Наредба № 16 на БНБ от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на ... Правна литература ... ГРАНИЦИТЕ ПО НПК ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ - МИЛЕНА ФИЛИПОВА, МАРГАРИТА ЧИНОВА - СИЕЛА ... Регистър на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента (последно обновен на 21.05.2020 г.) Изтегли (274 kb) Правна уредба. ... разположено между институциите в система с окончателност на сетълмента, действащо като изключителен контрахент на тези институции по отношение на нарежданията им за ... Мангачев, Окончателност на сетълмента: правна уредба (Сиела, София 2013) 96. 27 Committee on Payment and Settlement Systems , A glossary of terms usedin payments and settlement systems (BIS March 2003) 16. Обслужването на картовите плащания по ал. 3 се извършва от оператора на платежна система с окончателност на сетълмента по ал. 2 въз основа на сключен договор между него и Националната ... Книги от онлайн книжарница Лексико - коментари, Мажоритарната система и парламентарните избори в България, Механизмът за сътрудничество и проверка: споделена политическа безотговорн Манагчев, Окончателност на сетълмента: Правна уредба (Сиела, София 2013) 166-167, 178-180 [26] H. Beale et al. (2012) 3.84....