Безплатна електронна библиотека

Наследяване по завещание в международното частно право - Станислав Йордански

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,79
ISBN: 9789542812180
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Станислав Йордански

Станислав Йордански книги Наследяване по завещание в международното частно право epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Настоящият труд "Наследяване по завещание в международното частно право" разглежда уредбата на международнатакомпетентност при наследяване по завещание, както и на приложимото правокъм завещателната дееспособност, способността за наследяване позавещание, формата, съдържанието и тълкуването на завещанието.Впроучването е направена съпоставка между стълкновителните норми вобластта на наследяването по завещание на повече от сто държави, като саизвлечени общите характерни белези (въз основа на критериите напривързване) и различията между отделните националноправни източници намеждународно частно право. Разрешенията в отделните държави секласифицират съобразно различните критерии и съотношението между тях,т.е. дали те са посочени алтернативно, кумулативно или при условията наевентуалност. Наред с това са разгледани и специфични особености наотделни законодателства, които ги отличават от останалите. Основниятстремеж е сравнителноправният анализ да не бъде самоцелен, а от него дабъдат изведени положителните черти и недостатъците на отделнизаконодателни разрешения, да се съпоставят те с разрешенията, съдържащисе в българското международно частно право и да се направят изводи иоценки дали е необходима бъдеща промяна в законодателството в България –а ако отговорът е положителен – да се направят конкретни препоръки ипредложения de lege и de conventionae ferenda. Последните са с голямозначение, като се има предвид непрекъснато нарастващата важност нанаследствените правоотношения с международен елемент и необходимосттабългарската уредба да се намира в съответствие с най-модернитенормативни разрешения в материята на международното частно наследственоправо.

...анислав Йордански Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа ... 36. Наследяване по закон - кръг и ред на наследниците ... ... . НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО - СТАНИСЛАВ ЙОРДАНСКИ - СИЕЛА е полезно четиво на тема бизнес и икономика. Актуална цена и кратко резюме открийте във framar.bg. 8.3. Кодекс на международното частно право .....115 . 9. Преглед на ур ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Актуална цена и кратко резюме открийте във framar.bg. 8.3. Кодекс на международното частно право .....115 . 9. Преглед на уредбата, дадена от Регламент 650/2012 на Европейския пар- Петров, В. в статията „За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание", сп. Съвременно право, № 1 от 2011 г. намира, че чл. 53 ЗН следва да се прилага и при наследяването по завещание. В книгата са представени съдържанието и структурата на българското международно частно право. Анализирани са основните актове на Европейския съюз по международно частно право, както и задължителната за България ... Наследяване по завещание в международното частно право Станислав Йордански Настоящият труд е посветен на основни институти и правоотно- шения, свързани с наследяването по завещание, като ... ⭐⭐⭐⭐⭐ Кодекс на международното частно право (КМЧП) | Наследяване по завещание Чл. 90. (2) Завещанието е действително по форма, ако отговаря на правото на държавата: 1. в която то е съставено, или 2. чийто гражданин е бил ... ЗН установява два вида наследяване: по закон и по завещание. В първия случай към наследяване се призовават близките на наследодателя, които са посочени в чл.5-9,ЗН, а във втория случай - тези, които завещателят е ... В отделните държави -членки са налице съществените различия в международно частно наследствено право, регламентиращо техните правни системи за наследяване. Виж откритите Начало за търсене "римското частно право" в . Настоящият труд "Наследяване по завещание в международното частно право" разглежда уредбата на международната компетентност при наследяване по завещание, както и на приложимото право към завещателната ... Наследяване по завещание в международното частно право. Настоящият труд "Наследяване по завещание в международното частно право" е посветен на основни институти и правоотношения, свързани с наследяването по В конкретния казус между България и Германия няма такъв договор, поради което приложим ще бъде Кодексът з...